×
 

Linda Ljungblad läste till Specialistundersköterska Psykiatri

Specialistundersköterska inom psykiatri är en av våra YH utbildningar som går på distans och som ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning. Du läser utbildningen till specialistundersköterska på distans och på 75% så att du kan kombinera arbete med studier. När jag såg kursen Specialistundersköterska inom psykiatri i min mejl blev jag genast nyfiken. Jag har arbetat inom psykiatri i 16 år och ville nu göra en djupdykning i det utbildningen erbjöd. Jag är stolt över mig själv för att nu kunna titulera mig som Specialistundersköterska inom Psykiatri.

Under min studiegång har jag utvecklats och växt både i mig själv och i min arbetsroll. Jag har nu efter avslutad utbildning en större verktygslåda av metoder, strategier och kunskap att använda mig av i mitt arbete inom psykiatri.

Under utbildningen arbetade vi ofta med grupparbeten vilket ledde till att vi tränade på samarbete och kommunikation. Att bli indelade i grupper innebar utmaningen att veta vilken roll man skulle ta inom sin studiegrupp. Erfarenheten har gett mig förmågan att växa och bli trygg i att inta olika roller beroende på tillfälle och uppgift.

Under min praktik (LIA) intog jag rollen som handledare. Jag handledde då om en arbetsmetod, vilket för mig var en stor utmaning. Att få praktisk erfarenhet genom LIA, gav mig tryggheten i rollen som handledare i framtida yrkesroller.

Vi har lyssnat till intressanta föreläsare och om deras arbete inom utbildningens fält. Vi elever i klassen har delat med oss av varandras arbetserfarenheter och det har gett mig inblick och nyfikenhet om nya arbeten och yrkesroller som är intressanta för mig i framtiden.

"Jag är stolt över mig själv för att nu kunna titulera mig som Specialistundersköterska inom Psykiatri."

Linda Ljungblad