×
 

Kent Andersson gick utbildningen Stödpedagog hos KUI Yrkeshögskola

Jag hade sökt stödpedagogutbildning på några andra orter men inte blivit antagen då jag hittade KUI på webben. Jag gillade det sätt som antagning gick till på med direkta intervjuer med de sökande och att de såg till vilka förkunskaper varje tilltänkt elev har. Utbildningen passade mig perfekt då den var på distans och på halvfart. Då jag närmar mig slutet på karriär i arbetslivet var det några som undrade om det var värt att satsa på vidareutbildning i ”min ålder” och det har jag visat de som var tveksamma att det var inga problem. Dock måste jag säga att utan den kunskap och erfarenhet jag hade med mig in i utbildningen så hade jag fått kämpa mycket, mycket mer. Att arbeta 100 procent och samtidigt plugga har fungerat bra för mig men betänk att utbildning är tänkt att ta 20 timmar i veckan i anspråk så att den tiden finns till förfogande.

Distansstudier är något jag verkligen kan rekommendera om man har förmågan att hålla fokus på som i det här fallet både sitt ordinarie arbete och studier samtidigt. Om man som jag ser till att bygga nätverk med andra elever och dessutom har ”sin” basgrupp till förfogande så får man trots distans en dynamisk utbildning som ger mycket erfarenhet även från områden där man inte varit verksam.

Vi har haft två till tre närträffar per termin vilket skapat ytterligare dynamik i utbildningen när man träffats rent fysiskt och gjort grupparbeten.

Utbildningen har också givit mig möjlighet att prova på många saker och särskilt då vid presentation av arbeten och arbetet dessförinnan. Vi har förutom vanliga tentor, hemtentor etc. gjort presentationer i form av rollspel, filminspelning, vanliga presentationer inför klassen samt fått prova på många olika plattformar.

Vi har också haft handledning och föreläsningar via Skype och delat dokument i Google Drive vilket fungerat mycket bra och givit möjlighet till inspel och reflektion.

Om jag skulle välja ut tre saker till varför man som blivande stödpedagog ska välja just denna utbildning så är det:

  • Möjligheten att arbeta och studera samtidigt.
  • Utbildningen har givit mig fördjupade kunskaper som jag direkt kunnat applicera på min arbetsplats vilket uppskattats av kollegor.
  • Nätverk – förmånen att få knyta kontakter inom andra områden än där jag är verksam i och hur vi lär av varandra.

Jag är också glad att få berätta att idag har vår nya enhetschef i samtal med personalkontoret lyckats konvertera min assistenttjänst till en som stödpedagog från och med 3e augusti.

Jag rekommenderar KUI:s utbildning för att den är så professionellt uppbyggd och för att såväl ledningsgrupp som lärare är så engagerade i och har så bred erfarenhet och kunskap inom de områden de undervisar i. Tillgången till direkt kontakt till arbetslivet vill jag också lyfta fram.

Kent Andersson

Har relevant jobb efter avslutad utbildning

96%

Vår senaste sysselsättningsundersökning visar att 96% är i relevant jobb efter avslutad utbildning.

Rekommenderar KUI yrkeshögskola

94%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner.

Tycker att våra lärare är motiverande

90%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen.