×
 

Evelin Larsen läste till Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Specialistundersköterska inom multisjuka äldre är en av våra YH utbildningar som går på distans och som ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis gerontologi och kunskap om äldres livsvillkor i samhället. Du läser utbildningen till specialistundersköterska på distans och på 50% så att du kan kombinera arbete med studier. Du får specialiserade kunskaper och kompetens kring hur IT kan användas som stöd i avancerad omvårdnad av de mest sjuka äldre samt som kvalitetsverktyg och mycket mer.

Hur har det fungerat att studera och arbeta samtidigt?

Jag har tyckt att det fungerat bra även om det varit tufft i perioder, dock hade jag turen att kunna ta tjänstledigt 50 procent.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut efter utbildningen?

Efter min examen fick jag ett nytt jobb på Stockholmssjukhem som undersköterska. Förutom de vanliga undersköterskeuppgifterna, har jag utbildningstillfällen för mina kollegor, jag har varit med och arbetat fram en ny avdelning och kommer att sitta med i ledningsgruppen för utbildningen multisjuka äldre som arbetslivsrepresentant för Stockholmssjukhem.

Hur har det varit att studera på distans?

Det har absolut funnits tillfällen då disciplinen sviktat och till och med tvätthögen i tvättstugan varit roligare. Men det tyder ofta på att man behöver en paus från uppgiften man jobbar med. Det är därför viktigt att man hittar ett passande studiesätt och så inte glömma att ta hjälp av sina lärare och klasskompisar.

Så för min del har det fungerat bra när jag hittade mitt sätt att arbeta.

Nämn tre saker som du vill förmedla till de som är intresserade av Specialistundersköterska Multisjuka äldre utbildningen?

  1. Utbildningen ger dig en djupare förståelse för de patienter/boende du vårdar och ger den där känslan av att något inte står rätt till en förklaring.
  2. Med utbildningen i ryggsäcken får du självförtroendet att sticka ut näsan för att hjälpa och stötta så väl kollegor som dem du vårdar.
  3. Från det att utbildningen startar tills det att du slutar jobba har du användning för din kunskap.

Varför skulle du vilja rekommendera denna utbildning?

Jag rekommenderar utbildningen för den höga kunskapsnivån, engagerade och kunniga lärare samt den stora användbarheten den har i arbetslivet.