×
 

Mats Edvinsson
- Undersköterska yrkesutbildning

Ända sen Mats Edvinsson, 49 år, var tonåring har han drömt om att arbeta som undersköterska. Men livet tog andra vägar och istället kom han att arbeta inom service i 30 år. Tills han äntligen tog tag i sin längtan för att göra ett karriärbyte och studerar nu Vård- och omsorgsutbildningen på KompetensUtvecklingsInstitutet. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Mats bestämde sig senare i livet för att följa sin dröm

Att välja vårdlinjen på gymnasiet när Mats var 16 år var inte särskilt vanligt bland killar. Så därför blev det inte så. Även om det var det han helst ville. Men Mats visste att han i alla fall ville arbeta med människor i någon variant. Därför blev det Distribution och Kontor på gymnasiet och sedan arbete inom flera olika serviceyrken. Han har jobbat som kundtjänstmottagare/rådgivare på bank, som tågvärd på SJ och nu senast på ett försäkringsbolag. Åren tickade på och det var tryggt att ha en fast anställning. Men hela tiden fanns det med i Mats bakhuvud att det var undersköterska han ville bli. Så för ett år sedan, efter bland annat påtryckningar från familjen, bestämde han sig för att följa sin dröm.

"När jag väl tog steget kände jag att det var det bästa jag har gjort."

Mats Edvinsson

Valde att studera Undersköterska i klassrum

Mats valde att studera i klassrum, vilket innebär att han har lärarledda lektioner ca två dagar i veckan och självstudier resten av dagarna. På KUI kan eleverna även välja att studera på distans eller som lärling. Mats ansåg att studera i klassrum passade honom bäst då han behöver det stödet som lärarna ger samt att han kan utbyta tankar och idéer med sina kurskamrater.

"Det blir en dynamik i klassen både när det gäller ålder, kön och kulturer. Man får ett enormt utbyte av varandra."

Mats Edvinsson

Att studera i vuxen ålder

Den yngsta eleven i hans klass är 20 år och den äldsta nästan 60 år. Mats hade själv förutfattade meningar om hur det skulle vara att börja studera i vuxen ålder. Han funderade på om han skulle klara av utbildningen och undrade hur man gör egentligen. Men verkligheten har visat sig vara en annan. Han ser bara fördelar. Den viktigaste fördelen är livserfarenheten han bär med sig, både från sitt arbetsliv och sitt privatliv. Den kan han använda sig av och dela med sig av.

Praktik ingår i utbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen är fördelad på tre terminer och studietakten är heltid. Mats är inne på sin andra termin. I utbildningen ingår även fyra veckors praktik varje termin. På sin andra praktikperiod valde Mats att praktisera på en daglig verksamhet inom LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Där har han fått vara med på många olika aktiviteter och på egen hand haft aktiviteter med deltagarna.

Den dagliga verksamheten innebär för deltagarna att de är där mellan kl. 9-15 och arbetar med olika saker. En del lagar datorer, andra packar varor på uppdrag av ett företag medan ytterligare andra arbetar med kreativt skapande. Mats har även varit med på med möten med deltagare, personal och biståndshandläggare och fått upprättat beställningar och skrivit genomförandeplaner.

Praktiken har gett honom en större inblick i just arbete inom LSS-verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Hans insatser har resulterat i att han fått sommarjobb på praktikplatsen och som extra personal under studietiden till hösten.

Vill arbeta som undersköterska inom akutsjukvård

Inför sista terminen hoppas Mats att den inte går så fort för han tycker det är så kul att studera. Sedan drömmer han om att få ett jobb som undersköterska inom vård och omsorg, gärna med akutsjukvård.

Mats tror att man föds med en speciell gen att arbeta med människor. Största skillnaden nu mot innan är att han jobbar nära människorna och med hjärtat.

"Jag jobbar för att göra gott för en annan människa, det gjorde jag även förut, men det har fått en annan betydelse nu."

Mats Edvinsson