×
 

Carina Haraldsson gick utbildningen Stödpedagog hos KUI Yrkeshögskola

Två månader efter examen fick jag en stödpedagogtjänst i kommunen där jag jobbat i 13 år. Min tjänst är nu uppdelad så att jag jobbar 50% i en servicebostad (LSS) och 50 % har jag tid att stötta personal och brukare inom chefens fyra servicebostäder. Jag håller i reflektionsmöten, med olika teman bl.a. tecken som stöd, kognition, kognitiva hjälpmedel, dokumentation mm. Jag sitter med i olika grupper med andra stödpedagoger där vi jobbar med att förbättra genomförandeplanen och införa PFA från Eskilstuna kommun. (Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt)

Hur har det fungerat att studera och arbeta samtidigt?

Det har fungerat bra för mig att studera på halvtid och arbetat heltid på schema. De som jag känner som har arbetat dagtid har haft lite svårare att få till kombinationen.

Hur ser dina arbetsuppgifter ut efter utbildningen?

Två månader efter examen fick jag en stödpedagogtjänst i kommunen där jag jobbat i 13 år. Min tjänst är nu uppdelad så att jag jobbar 50% i en servicebostad (LSS) och 50 % har jag tid att stötta personal och brukare inom chefens fyra servicebostäder. Jag håller i reflektionsmöten, med olika teman bl.a. tecken som stöd, kognition, kognitiva hjälpmedel, dokumentation mm. Jag sitter med i olika grupper med andra stödpedagoger där vi jobbar med att förbättra genomförandeplanen och införa PFA från Eskilstuna kommun. (Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt)

Mitt arbete är varierande och roligt. Det som jag brinner extra mycket för är att göra brukarnas vardag enklare med hjälpmedel och stöd så att de blir mer självständiga och ha kontroll över sin vardag.

Hur har det varit att studera på distans?

Jag har tyckt om att studera på distans. Speciellt eftersom jag kunnat arbeta samtidigt och sluppit studielån. Det har också varit skönt att läsa i sin egen takt och göra uppgifter när det passar mig. Vi har haft handledning och grupparbeten på Skype. Klassen har varit indelade i fyra basgrupper. I min basgrupp har haft kontakt på Messenger, Facebook och Skype. Det har varit ett stort stöd att ha varandra.

Nämn tre saker som du vill förmedla till de som är intresserade av Stödpedagog utbildningen?

Det är en bra utbildning, där man får bred kompetens inom diagnoser, arbetsmetoder, lagar, handledning mm. Det är en fördel att ha jobbat inom LSS-verksamheten. Jag har tyckt att det har varit roligt att läsa dessa kurser och träffa nya människor.

Varför skulle du vilja rekommendera denna utbildning?

Jag rekommenderar denna utbildning för att den ger en bra grund att stå på om du vill arbeta med människor som har olika funktionsnedsättningar. Lärarna är kompetenta och man har varierade metoder vid inlärning, läsa böcker, hämta information på webben, göra utbildningspaket på internet och grupparbete. Tentor och prov har både varit salstentor och hemifrån. Man träffas några gånger per termin i skolan. Det har varit bra för att lära känna varandra. Du får kunskap inom alla områden i verksamheten, så som lagar och förordningar som styr i vårt yrkesområde. Du får lära dig om pedagogiska metoder, gruppers utveckling, kunskap i handledningens ädla konst, kommunikation och välfärdsteknologi mm. Jag känner mig redo att arbeta som stödpedagog efter denna utbildning.

Jag rekommenderar denna utbildning för att den ger en bra grund att stå på om du vill arbeta med människor som har olika funktionsnedsättningar. Lärarna är kompetenta och man har varierade metoder vid inlärning, läsa böcker, hämta information på webben, göra utbildningspaket på internet och grupparbete

Carina Haraldsson

Har relevant jobb efter avslutad utbildning

96%

Vår senaste sysselsättningsundersökning visar att 96% är i relevant jobb efter avslutad utbildning.

Rekommenderar KUI yrkeshögskola

94%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 95% rekommenderar KUI yrkeshögskola till sina vänner.

Tycker att våra lärare är motiverande

90%

Vår senaste studerandeundersökning visar att 90% tycker att våra lärare motiverar dem i utbildningen.