×
 

Janek Lundman
- Undersköterska yrkesutbildning

Det är aldrig för sent att klara av sin första utbildning. Det vet Janek Lundman 39 år som aldrig avslutat grundskolan men som sökte yrkesutbildning inom Vård och omsorg på KompetensUtvecklingsInstitutet. – Jag började arbeta dagen efter skolavslutningen. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

"Att få jobb efter studierna var inga problem, jag började arbeta dagen efter skolavslutningen."

Janek Lundman

Janek ville göra skillnad i folks liv

Janek har arbetat med kroppen i hela sitt yrkesliv, bland annat som lokalvårdare och med trädgårdsarbete. Men genom att han började se annorlunda på sig själv och människor runt omkring och vårt samhälle fick han en ingivelse att han ville göra skillnad för människor i samhället.

"Vi har ett otroligt bra system för att ta hand om människor och jag ville vara en del av det och se det med egna ögon. Att ge sig in i vården med tron på att inget är omöjligt kändes bra."

Janek Lundman

Fick göra språktest hos kommunen

Via Jobb- och kunskapstorget hittade han KompetensUtvecklingsInstitutet som är specialister på utbildningar inom vård och omsorg, barn och fritid samt friskvård och hälsa. Eftersom han inte hade några betyg från grundskolan fick han göra ett språktest för att se om han hade tillräckliga kunskaper i svenska, som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Janek klarade språktestet och kunde påbörja sin drömutbildning.

Janek studerade Vård och omsorg yrkesutbildning med inriktning psykiatri. En utbildning som sträcker sig över 1,5 år. Han tycker att utbildningen förberedde honom väldigt bra inför sitt kommande yrkesliv.

"Utbildningen och lärarna hade ett stort fokus på människans värde, inte bara utifrån diagnoser."

Janek Lundman

Arbetar på ett korttidsboende i psykiatrin

Han var nervös för att börja studera men tycker att lärarna bemötte honom på ett fint sätt och att de vågade utmana honom. Idag arbetar han som undersköterska på ett korttidsboende i psykiatrin. Jobbet fick han via sin praktikplats inom akutpsykiatrin där han blev erbjuden en fast tjänst, men tackade nej. Men arbetsgivaren ville inte släppa taget om honom och frågade om han var intresserad av en tjänst på ett korttidsboende som de skulle öppna. Janek tackade ja och började arbeta där dagen efter skolavslutningen. Boendet är ett samarbete mellan kommun och regionen (öppenvården och den slutna vården) som har varit ett efterlängtat initiativ.

Klienterna som bor på korttidsboendet har olika diagnoser, som tex schizofreni, ätstörningar, självskadebeteende m.m. Janeks arbetsuppgifter går ut på att stödja och motivera klienterna att klara sin vardag. Det kan handla om att ge stöd vid tillberedande av maten om personen har en ätstörning, att ta sociala kontakter med andra människor eller andra sysslor i vardagen. Målet är att det ska klara av svårigheterna själva till slut.

"Det roligast med mitt arbete är dagarna då man faktiskt ser att klienterna får en bra dag. Inte att vi räddar dem, utan att vi ser till att de får en bra dag oavsett deras svårigheter."

Janek Lundman

Han hade inga större förväntningar innan han började sitt arbete utan var nyfiken och glad över att vara med att starta upp ett boende för människor som är så otroligt utsatta. Han tycker att det är så fint att se personal och människor lägga ner så mkt tid för att hjälpa dessa människor.

"Jag är så tacksam att jag fick chansen att göra något värdefullt av mitt liv."

Janek Lundman