×
 

Fritidshem

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildning och kompetensutveckling på olika nivåer för dig som vill börja eller redan arbetar inom fritidshem eller liknande pedagogisk verksamhet. Vi utbildar både chefer och medarbetare men även hela verksamheter. Våra utbildningar skapar, breddar, fördjupar och förnyar din yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Kompetensutveckling inom fritidshem

Fritidshem är till för att ge barnet en stimulerande och lärorik fritid samt ge möjligheter till att skapa relationer med andra barn och utvecklas inom flera olika områden. Här finns även utrymme för läxläsning och lek. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa utifrån ett helhetsperspektiv.

Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder företagsutbildningar inom barn och fritid för exempelvis fritidspedagoger, fritidsledare, fritidssamordnare och elevassistenter. Du kan välja mellan öppna eller uppdragsutbildningar.

Vi erbjuder även gymnasiala utbildningar inom barn och fritid för dig som inte har någon erfarenhet alls och som vill få formell yrkeskompetens att börja arbeta inom fritidshem.

Vi erbjuder flera olika utbildningstyper

Inom fritidsverksamhet och fritidshem finns det många olika yrkesroller och titlar som man kan införskaffa sig. Arbetar du redan inom området kan det vara intressant för dig att fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt fält eller gå en kompetenshöjande kurs som kan ge dig en skjuts i ditt yrkesliv.

Du kanske är i den fasen där du vill påbörja din karriär inom barn och fritid eller också vill du byta yrkesbana mitt i livet? Oavsett vem eller vart du är i livet har vi på KUI ett stort utbud av olika utbildningstyper för alla behov. Se alla utbildningstyper »

Fortbildning och kompetensutveckling

Fritidsverksamheten behöver hela tiden utvecklas och förbättras vilket görs med hjälp av kunskap, utbildning och kompetens. Ibland kan verksamheten vara i behov av att fortbilda stora arbetsgrupper eller avdelningar och ibland vill du som personal gå en egen kurs för att utveckla dina kunskaper inom ett fält. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningstyper. Vilken passar dig och din arbetsplats?

För dig utan erfarenhet

För dig som börjar tänka på en ny karriärbana eller du som är i början av ditt långa yrkesliv, erbjuder vi olika utbildningar och kurser inom komvux inom områdena fritidshem eller fritidsverksamhet. Du kan antingen gå en yrkesutbildning hos KUI eller välja ut enstaka kurser. Läs mer om vår Barnskötarutbildning eller Elevassistent utbildning. Vad passar dig bäst?

Tjej tittar uppåt
Pojke hyssjar
Pojke sitter och fantiserar

Vad erbjuder vi?

Företagsutbildning

För dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper inom fritidshem! Anmäl intresse »

Komvux

För dig utan erfarenhet inom området! Anmäl intresse »

 

Komvux inom fritidshem

För dig som vill påbörja ditt yrkesliv inom fritidshem erbjuder vi utbildning inom komvux. Du kan gå en hel yrkesutbildning till barnskötare och elevassistent eller välja ut enstaka kurser inom barn och fritid. Vad passar dig bäst?

Komvux eller vuxenutbildning är en utbildningsform som motsvarar en gymnasial utbildning. Det innebär att du får betyg precis som på gymnasiet. Komvux drivs med kommunen som huvudman och du söker till en komvuxutbildning genom din hemkommun. Vi på KUI erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar inom barn och fritid / fritidshem som ger dig formell yrkeskompetens att arbeta som elevassistent eller barnskötare. Utbildningarna ger dig både teoretisk och praktisk erfarenhet, vilket betyder att du kan börja arbeta direkt efter avslutad utbildning. Vi strävar efter att vår utbildning ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens.

Vår komvuxutbildning inom barn och fritid är på ca 1,5 år och erbjuds i flera av våra avtalskommuner. Du anpassar dina studier så det passar din livssituation. Vi erbjuder flera olika studieformer om du exempelvis vill kombinera arbete med studier. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som barnskötare eller elevassistent och arbeta inom förskola, skola eller fritidshem.

Flicka vinkar
pojke med förstoringsglas
Glad flicka med glasögon

Olika studieformer

Beroende på vilken kommun du bor i kan du välja om du vill studera i klassrum, på distans, som lärling eller med flexibla studier (vilken studieform som gäller för just dig är upp till din hemkommun). Hitta alla våra avtalskommuner »

Klassrum

Studerar du i klassrum deltar du i lärarledda lektioner på något av våra utbildningscenter cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform Omniway, eller i öppen studieverkstad på utbildningscenter där du kan få handledning av en lärare.

Distans

Studerar du på distans innebär det att du studerar via vår webbaserade lärplattform Omniway som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ett av våra utbildningscenter. Obligatoriska praktiska moment och examinationer genomförs på plats i skolan. I utbildningen ingår även APL arbetsplatsförlagt lärande som genomförs på en arbetsplats.

Flexibla studier

Flexibla studier innebär att du har ett individuellt upplägg. Du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på ett av våra utbildningscenter. Du får också tillgång till vår lärplattform Omnway som du loggar in till via egen dator eller lånedatorerna på ett utbildningscenter. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda eller fördjupa din kompetens. De flesta kurserna erbjuds på distans så att du smidigt kan kombinera arbete med studier.

Lärling

Studieformen lärling innebär att du fyra dagar i veckan genomför utbildningen på en arbetsplats och en dag i veckan på skolan. Du har en lärare och mentor på skolan och en handledare på arbetsplatsen. Lärlingsutbildningen inleds med en orienteringskurs. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform Omniway.

Utbildningstyper inom komvux

Utbildning för framtiden

Med en yrkesutbildning hos KUI Komvux kan du få en nischad utbildning som leder till en yrkestitel inom våra specialiserade områden vård och omsorg, barn och fritid samt friskvård och hälsa. Denna utbildningsform är perfekt för dig som vet vad du vill.

Yrkesutbildningar går ofta att läsa både på plats, på distans eller som lärling på en arbetsplats, det är din hemkommun som bestämmer vilka studieformer du kan välja mellan. Målet med alla utbildningar är att de ska leda till jobb efter avslutad utbildning, alternativt komplettera din nuvarande kompetens.

KUI Komvux

KUIs utbud består av yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid, där du efter avslutad utbildning kan arbeta inom förskola, skola eller vård och omsorg. Läs mer om våra möjliga yrken »

En yrkesutbildning består av ett antal kurser som branschen och respektive kommun bedömer ska ingå i utbildningen för att ge dig formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb. Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.

APL / Praktik

En speciellt viktig del av en yrkesutbildning är APL eller praktik. Praktiken innebär att man är ute på en riktig arbetsplats och testar på riktiga arbetsuppgifter. En av yrkesutbildningarnas styrkor är just möjligheten att få testa på ett yrke direkt på arbetsplatsen. En annan fördel är att du på så sätt knyter viktiga kontakter för framtiden. Erfarenheten från praktiken väger tungt när du sedan ska söka jobb inom det område du utbildat dig i.

 

Komvux enstaka kurser

KUI har ett stort urval av olika enskilda kurser inom våra specialiserade områden på gymnasienivå (komvux). Hos oss kan du läsa allt från Anatomi och fysiologi till Skapande verksamhet. De enskilda komvuxkurserna är till för att du ska kunna läsa in de betyg från gymnasiet som du saknar inom ett yrkesprogram, såsom Elevassistent eller Undersköterska. De enskilda komvuxkurserna har som syfte att ge dig en formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb.

Hur ansöker jag till enskilda komvuxkurser?

För att studera enskilda kurser på KUI Komvux ansöker du via vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun, alltså den kommun man är folkbokförd i. Det är sedan din kommun som beslutar huruvida du får börja studera eller inte. Att studera på komvux är kostnadsfritt och alla våra utbildningar och kurser är CSN-berättigade.

Vad gör jag om kommunen inte erbjuder den komvuxkurs jag vill läsa?

Vilken kurs du kan läsa beslutar din hemkommun. Allas utbud ser olika ut. Om komvux i din hemkommun inte erbjuder den kurs du efterfrågar kan du ibland ansöka till kursen via en annan kommun – interkommunal ersättning. Vissa komvuxkurser är det högt tryck på. Då brukar kommunen prioritera de personer som saknar grundläggande behörighet.

Vad är prövning på komvux?

Ett sätt att läsa in en kurs som du blivit nekad till är att be om så kallad prövning. Då betalar du en avgift på cirka 500 kronor, läser in kursen hemifrån och tenterar sedan kursen hos oss på KUI. Läs mer om prövning hos KUI Stockholm. Prövning ger i allmänhet inte rätt till studiemedel från centrala studiestödsnämnden, CSN. Har man däremot inte läst kursen tidigare kan man få rätt till studiemedel. Kontakta CSN för mer information kring studiemedel.

 

Yrkesutbildningar

Aktivitetsledare fritidshem

AKTIVITETSLEDARE FRITIDSHEM

Efter utbildningen kan du arbeta som aktivitetsledare inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet.
Elevassistent utbildning

ELEVASSISTENT

Gymnasial yrkesutbildning där du efter avslutad utbildning får formell kompetens att arbeta som elevassistent i skolan eller fritidsverksamhet.
Flicka läser bok

BARNSKÖTARE, ELEVASSISTENT, AKTIVITETSLEDARE

En yrkesutbildning som ger tre yrken: Barnskötare / Elevassistent inom förskola, skola samt Aktivitetsledare inom fritidshem. Ansökan via Avesta kommun.

Enstaka kurser

Glatt barn i rutschkana

BARNS LÄRANDE OCH VÄXANDE

Om barns levnadsvillkor, medie- och kamratkulturer och vuxnas betydelse.
Man och kvinna pratar via burkar och tråd

KOMMUNIKATION

Om bl.a. det sociala sammanhanget, samtal som redskap, konflikthantering och digitala medier.

SKAPANDE VERKSAMHET

Om bl.a. olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.

Företagsutbildning inom fritidshem

Kompetensutveckla din personal med hjälp av våra företagsutbildningar. Gå en öppen utbildning eller beställ en uppdragsutbildning för hela företaget. Vi har spetskompetens inom fritidshem och kan erbjuda heldagsutbildningar och kvällskurser. Välj mellan distans eller på plats. Boka direkt via vår hemsida eller kontakta oss om du vill ha en utbildning som är anpassad efter ditt företags behov.

Behöver ni fortbilda en stor grupp anställda inom ett visst ämne, eller är du som privatperson sugen på lite fördjupad kunskap inom ditt yrkesfält? Oavsett vad just ert behov är, så har vi företagsutbildning inom fritidshem som passar er. Om ni är ett företag som vill kvalitetssäkra kompetensen på arbetsplatsen rekommenderar vi våra uppdragsutbildningar inom fritidshem. Vill du utvecklas i din yrkesroll genom att gå en kompetenshöjande kurs inom våra många olika ämnen inom fritidshem rekommenderar vi en öppen utbildning. Hos KUI kan du välja kompetensutveckling för dig själv eller din personal med hjälp av våra olika utbildningstyper.

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Öppna utbildningar

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan

Hur ni kan arbeta med att utveckla arbetet kring flerspråkighet i förskolan.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Högläsning i förskolan

Högläsning i förskolan

Du får en Introduktion i och grundkunskaper om hur du kan arbeta språkstimulerande med böcker och högläsning.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Selektiv mutism i skolan

Selektiv mutism i skolan

Hur kan skolpersonal bemöta barnet på bästa vis och skapa en trygg relation?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

Få kunskaper om hur du som pedagog kan ge barnen hälsosamma vanor när de saknas hemifrån.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Tecken som stöd

Tecken som stöd

Du får en introduktion och grundkunskaper om teckenkommunikation och får prova på att använda tecken som stöd.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

NPF och tydliggörande pedagogik | Fritidshem & skola

NPF och tydliggörande pedagogik | Fritidshem & skola

Tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom fritidshemmet och skola att få verktyg till att skapa en tydligare och mera tillgänglig lärmiljö.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Uppmärksammas på tecken och signaler på våld i nära relationer, både hos den utsatta och hos förövare.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Rikskonferens Kvalitet inom förskola 2023

Rikskonferens Kvalitet inom förskola 2023

Kvalitet inom förskola är en förskolekonferens i Stockholm den 4 oktober 2023. Årets tema är ”Utforska, undersöka och undervisa”. Boka din plats idag!

DATUM 4 oktober 2023

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

Språkutveckling och språk­stimulering i förskolan

Språkutveckling och språk­stimulering i förskolan

Konkreta strategier för språkutveckling för alla barn som är beprövade och går att använda både enskilt och i grupp

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Utbildning för företag inom fritidshem

Skolan och fritidshemmet ska skapa en trygg miljö för barn där de kan utvecklas och utbildas både fysiskt, psykisk och socialt. Företagsutbildning inom fritidshem hjälper er som personal och chef att hålla verksamheten uppdaterad inom olika aktuella ämnen och ger er den senaste forskningen inom fritidshem. Vi ger er chansen att ligga i framkant när det kommer till kompetensnivån på er arbetsplats.

"Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden."

Skolverket, inhämtad 2022-08-24

Uppdragsutbildningarna inom fritidshem är specifikt framtagna för både stora och små arbetsplatser och varenda en går att anpassa helt efter era önskemål. Utbildningarna går att genomföra på er egen arbetsplats, på våra utbildningscenter runt om i Sverige eller på distans via MS Teams.

Kompetensutveckling inom fritidshem för privatpersoner

Arbetar du inom fritidshem och är sugen på lite kompetensutvecklande kunskap inom ditt yrkesfält? Våra öppna utbildningar ger dig fördjupad kunskap inom aktuell forskning och även en extra skjuts i din karriär som kan göra dig attraktivare på arbetsmarknaden eller hos din nuvarande arbetsgivare. Utbildningarna är framtagna för dig som vill gå enstaka kompetenshöjande kurser. Vi har kvällsföreläsningar på distans och längre utbildningar på cirka 2-3 dagar.

Kompetensutveckling inom fritidshem för chefer och medarbetare

Vi erbjuder kurser för både chefer och medarbetare inom fritidshem. Ett stabilt och tryggt ledarskap skapar nöjda och välfungerande medarbetare och leder till en effektiv och glad arbetsgrupp. KUI erbjuder därför kurser inom ledarskap för dig som chef eller som har en arbetsledande yrkesroll och även inom kommunikation eller arbetsmiljö för att öka arbetsgruppernas stimulerande samarbetsförmåga och bidra till en god arbetsplats.

"En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling. Arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. Ett väl genomtänkt arbetsmiljöarbete är ekonomisk lönsamt, minskar ohälsan och ökar arbetsglädjen."

Arbetsmiljöverket, Inhämtad 2022-08-24

Kompetensutveckling är viktigt för alla yrkesverksamma personer. Genom utbildning får du inte bara nya kunskaper och insikter du får dessutom chans att dela idéer och visioner med branschkollegor. Vidareutbildning ökar möjligheten att följa med i utvecklingen och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv.

Flexibla lösningar för företagsutbildning inom fritidshem

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Uppdragsutbildningar

Upptäck glädjen i musiken genom rytmik, rörelse och drama

Upptäck glädjen i musiken genom rytmik, rörelse och drama

Upptäck glädjen i musiken genom rytmik, rörelse och drama. En föreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola, Fritidshem

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Tillgänglig lärmiljö i förskola och fritidshem

Tillgänglig lärmiljö i förskola och fritidshem

Vi går igenom hur man kan se över lärmiljön och använda tydliggörande pedagogik för förskolan och fritidshemmet.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Läroplan för förskolan

Läroplan för förskolan

I Läroplan för förskolan finns nya skrivningar om t.ex. barns integritet, hållbar utveckling och jämställdhet. Få en inblick i läroplanens uppdateringar.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Alla som arbetar inom förskolan, barnskötare, förskollärare samt chefer.

Konflikthantering genom reparativa dialoger

Konflikthantering genom reparativa dialoger

Konflikthantering genom reparativa dialoger beskriver vad reparativa dialoger står för, dess ursprung och teoretiska bakgrund kopplat till värdegrund

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen – Barn

Första hjälpen för Barn ger dig grundläggande kunskaper i att utföra hjärt-lungräddning på barn. Förebygg att barn råkar ut för en olyckshändelse.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Fritidshem, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Barnkonvention blir lag 2020

Barnkonvention blir lag 2020

Barnkonvention blir lag 2020 syftar till att ge pedagogisk personal en översikt av vad barnkonventionen och dess principer innebär.

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

OMFATTNING Vi kan genomföra denna utbildning som en uppdragsutbildning för er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

Motiverande samtal – fortsättning

Motiverande samtal – fortsättning

Syftet med Motiverande samtal – fortsättning är att repetera men främst utveckla tillämpningen av de färdigheter du lärt dig med koppling till din arbetssituation idag.

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Uppdragsutbildning

OMRÅDE Äldreomsorg, Barn och fritid, Förskola, Kommunikation, Ledarskap, LSS, Psykiatri, Vård och omsorg

UTBILDNINGSFORM Företagsutbildning

Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan

Få du kunskap om anknytning och verktyg för att använda denna i det dagliga arbetet.

UTBILDNINGSFORM Distans, Företagsutbildning, På plats

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Gör offertförfrågan och få prisförslag direkt i inkorgen!

Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov

Belyser viktiga frågor som på olika sätt påverkar vår syn på barn i behov av särskilt stöd.

UTBILDNINGSFORM Validering

OMFATTNING Anpassas efter behov

BESTÄLLNING Alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet.

Utbildningstyper inom Företagsutbildning

Får det vara lite kunskap?

En öppen/bokningsbar utbildning är till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. Det innebär att du, förutom ny kunskap, även får möjlighet att ta del av många olika sorters erfarenheter och knyta nya kontakter.

Vill du utbilda en hel avdelning eller en större grupp? Gör en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Datumlagd utbildning

En bokningsbar utbildning är datumlagd och oftast mellan 3-8 timmar lång (vi erbjuder även utbildningar som är 2-3 dagar). De erbjuds inom alla våra olika fält. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina fält och du får den senaste kunskapen och forskningen kring olika ämnen inom området.

 

Distans eller på plats

Utbildningarna går antingen på distans via en digital länk i MS Teams, eller på plats på vårt utbildningscenter i Stockholm. Utbildningsformen står vid varje bokningslänk. Har du endast hittat en utbildning som går på plats men vill hellre gå den på distans? Anmäl intresse för digital utbildning här »

 

Boka via webben

Utbildningarna bokas via respektive utbildningssida på webben. Har du hittat en utbildning som du är intresserad av men osäker på hur du bokar? Ring eller maila oss på 08-522 506 90 | info@kui.se eller chatta med oss direkt från hemsidan.

Bokas via webben Microsoft teamsPå plats

Stärk din verksamhet genom kompetensutveckling

Är du en arbetsgivare som vill stärka din verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens? Som företag eller organisation kan du anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen.

Färdiga koncept och skräddarsydda utbildningar

KUI Företagsutbildning har 100-tals färdiga utbildningskoncept, men kan även skräddarsy utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

 

Distans eller på plats

Alla våra utbildningar går att genomföra antingen på distans, på plats hos er arbetsplats eller hos våra utbildningscenter runtom i Sverige. Se alla våra utbildningscenter »

 

Utbildare med lång yrkeserfarenhet

Vi genomför uppdragsutbildningar inom alla våra områden (förskola, LSS, äldreomsorg, psykiatri etc.) och våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina respektive områden och ger er den nyaste kunskapen och forskningen inom olika ämnen.

 

Kontakta oss för att få veta mer om våra olika utbildningskoncept och hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Vem kan beställa en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning måste beställas av en arbetsgivare/arbetsplats. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Som privatperson kan du alltså inte beställa uppdragsutbildningar. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt utbud med öppna utbildningar här »

Skräddarsydda utbildningar Färdiga koncept Gör en förfrågan

 

Få unika insikter och kunskaper

En konferens är en större sammankomst för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen. KUI genomför fyra konferenser per år inom förskola, LSS, äldreomsorg samt för Sjuksköterskor. Alla är välkomna att delta!

På plats (digitalt under pandemin)

Våra konferenser sker på plats i en stor utbildningslokal i Stockholm med plats för 100-200 deltagare. Under pandemin har vi dock behövt hålla de digitalt via MS Teams.

 

Tid och pris

Våra konferenser är mellan 1-2 dagar och innehåller ett planerad program där även fika och lunch ingår (om konferensen är på plats). Vi erbjuder även olika förmåner där du som bokar en plats tidigt kan få förmånligare pris etc.

 

Senaste forskning och kunskap

Rikskonferenserna är fyllda med föreläsningar som presenterar den senaste forskningen men även problemställningar inom respektive område. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet och är experter inom sitt område och kan därför ge dig kompetensutveckling och fördjupad kunskap om olika ämnen.

Få helt unika insikter och kunskaper Föreläsare med lång erfarnhet

Helt digitala utbildningar för dig som vill utvecklas inom din yrkesroll

En webbutbildning är en utbildning som är helt digital och som du genomför via en dator eller mobil. De är på distans och du kan studera när, var och hur du vill. Både arbetsplatser och du som privatperson kan boka en av våra webbutbildningar.

Oberoende av tid och plats

Utbildningarna är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

 

Introduktion av ny personal

Våra webbaserade utbildningar är speciellt anpassade för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska. De passar också bra för den som är på väg in i yrket men ännu inte har börjat. Utbildningarna är en bra väg för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal.

 

Evidensbaserad pedagogik

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

 

Vi kan även specialanpassa webbutbildningarna enligt era önskemål. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Studera var och när du vill

Vanliga frågor och svar

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.