×
 

Förskola

KUI erbjuder utbildning och kompetensutveckling på olika nivåer för dig som vill börja eller redan arbetar inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Våra utbildningar skapar, breddar, fördjupar och förnyar din yrkeskompetens. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov.

Med kompetensutveckling och kunskap kan vi bygga en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande. Vi ser till att ni får den senaste kunskapen för att följa med i utvecklingen. Vi erbjuder komvux, yrkeshögskola och företagsutbildningar inom barn och fritid för dig som arbetar inom området, för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och för dig utan erfarenhet eller utbildning.

Kompetensutveckling inom förskola

Förskolan är en central och avgörande del av ett barns tidiga utveckling. Det är här de första stegen mot lärande, kreativitet och social interaktion tas, och dessa tidiga erfarenheter kommer att påverka barnens framtid på många sätt. För att säkerställa att förskolan ger en positiv och meningsfull upplevelse för barnen är det nödvändigt att både barn och personal trivs och aktivt arbetar med att skapa en främjande och rolig miljö.

För personalen inom förskolan är det viktigt att förstå att deras roll är av största betydelse. De är inte bara där för att övervaka barnen; de är pedagoger och mentorer som spelar en nyckelroll i barnens utveckling. För att kunna erbjuda den bästa möjliga miljön för barnen är det avgörande att personalen också trivs och är engagerade. För att uppnå detta är fortbildning och kontinuerligt lärande avgörande.

Företagsutbildning

För dig som arbetar inom området och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper.

Yrkeshögskola

För dig med gymnasial utbildning samt arbetserfarenhet och vill ta nästa steg i karriären.

Komvux

För dig utan utbildning eller erfarenhet inom området och vill starta ditt yrkesliv.

Olika utbildningstyper

Inom förskolan finns det många olika yrkesroller och titlar som man kan införskaffa sig. Ibland behöver man endast gå en enstaka kurs som fördjupar och utvecklar ens kunskap och ibland kan det behövas en längre utbildning. Vi på KUI har ett stort utbud av olika utbildningstyper för alla behov.

Företagsutbildning

Ibland finns behovet att inspireras på nytt och att få ta del av del allra senaste inom sin yrkesroll. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningstyper. Vilken passar dig och din arbetsplats?

Yrkeshögskola - YH

Arbetar du redan inom förskola men vill ta ett steg längre? Då är Yrkeshögskolan något för dig. Med hjälp av våra program och kurser kan du specialisera din kunskap och ta nästa steg inom yrket.

Komvux - Vuxenutbildning

För dig som vill starta ditt yrkesliv inom förskolan erbjuder vi olika utbildningar och kurser inom komvux. Du kan antingen gå en hel yrkesutbildning eller välja ut enstaka kurser. Vad passar dig bäst?

Komvux inom förskola

För dig som vill starta ditt yrkesliv inom förskola eller liknande pedagogisk verksamhet erbjuder vi utbildningar inom komvux. Du kan antingen gå en hel yrkesutbildning hos KUI eller välja ut enstaka kurser. Vad passar dig bäst?

Komvux är en utbildningsform som motsvarar en gymnasial utbildning. Komvux eller vuxenutbildning drivs med kommunen som huvudman och du söker till en yrkesutbildning genom din hemkommun. Vi erbjuder komvux inom förskola genom yrkesutbildningen till Barnskötare som ger dig formell yrkeskompetens att arbeta som barnskötare inom förskola eller pedagogisk verksamhet. Målet med våra utbildningar är att de ska leda till jobb eller komplettera din nuvarande kompetens.

Vår utbildning inom barn och fritid är på ca 1,5 år och erbjuds i flera av våra avtalskommuner. Du kan anpassa dina studier så det passar din livssituation t.ex. om du vill kombinera arbete med studier. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke.

Komvux yrkesutbildning inom förskola

Vår yrkesutbildning till Barnskötare är cirka 1.5 år och du väljer (beroende på din hemkommun) den studieform som passar dig bäst. KUI försöker alltid anpassa studier så att de passar våra elevers liv. Studier ska vara roligt och ge dig kunskaperna att skapa en ny framtid eller utveckla dina befintliga kunskaper. Se frågor och svar om komvux »

Validering inom barn och fritid

Du som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola- och fritidsverksamhet kan validera din kompetens. Det ger dig möjlighet att förkorta din studietid och snabbare få formell kompetens inom ditt yrkesområde. Läs mer »

Omställningsstudiestöd

Du har väl inte missat omställningsstudiestödet? Stödet är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla? Läs mer här »

Kostnadsfria och CSN-berättigade

Alla KUIs utbildningar är CSN-berättigade. Du vänder dig till CSN ifall du vill ansöka om studiestöd, eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Läs mer »

Utbildningstyper inom komvux

Utbildning för framtiden

Med en yrkesutbildning hos KUI Komvux kan du få en nischad utbildning som leder till en yrkestitel inom våra specialiserade områden vård och omsorg, barn och fritid samt friskvård och hälsa. Denna utbildningsform är perfekt för dig som vet vad du vill.

Yrkesutbildningar går ofta att läsa både på plats, på distans eller som lärling på en arbetsplats, det är din hemkommun som bestämmer vilka studieformer du kan välja mellan. Målet med alla utbildningar är att de ska leda till jobb efter avslutad utbildning, alternativt komplettera din nuvarande kompetens.

KUI Komvux

KUIs utbud består av yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid, där du efter avslutad utbildning kan arbeta inom förskola, skola eller vård och omsorg. Läs mer om våra möjliga yrken »

En yrkesutbildning består av ett antal kurser som branschen och respektive kommun bedömer ska ingå i utbildningen för att ge dig formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb. Du kan läsa en hel yrkesutbildning eller komplettera din kompetens genom att läsa enstaka kurser.

APL / Praktik

En speciellt viktig del av en yrkesutbildning är APL eller praktik. Praktiken innebär att man är ute på en riktig arbetsplats och testar på riktiga arbetsuppgifter. En av yrkesutbildningarnas styrkor är just möjligheten att få testa på ett yrke direkt på arbetsplatsen. En annan fördel är att du på så sätt knyter viktiga kontakter för framtiden. Erfarenheten från praktiken väger tungt när du sedan ska söka jobb inom det område du utbildat dig i.

 

Komvux enstaka kurser

KUI har ett stort urval av olika enskilda kurser inom våra specialiserade områden på gymnasienivå (komvux). Hos oss kan du läsa allt från Anatomi och fysiologi till Skapande verksamhet. De enskilda komvuxkurserna är till för att du ska kunna läsa in de betyg från gymnasiet som du saknar inom ett yrkesprogram, såsom Elevassistent eller Undersköterska. De enskilda komvuxkurserna har som syfte att ge dig en formell kompetens som ökar dina möjligheter till jobb.

Hur ansöker jag till enskilda komvuxkurser?

För att studera enskilda kurser på KUI Komvux ansöker du via vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun, alltså den kommun man är folkbokförd i. Det är sedan din kommun som beslutar huruvida du får börja studera eller inte. Att studera på komvux är kostnadsfritt och alla våra utbildningar och kurser är CSN-berättigade.

Vad gör jag om kommunen inte erbjuder den komvuxkurs jag vill läsa?

Vilken kurs du kan läsa beslutar din hemkommun. Allas utbud ser olika ut. Om komvux i din hemkommun inte erbjuder den kurs du efterfrågar kan du ibland ansöka till kursen via en annan kommun – interkommunal ersättning. Vissa komvuxkurser är det högt tryck på. Då brukar kommunen prioritera de personer som saknar grundläggande behörighet.

Vad är prövning på komvux?

Ett sätt att läsa in en kurs som du blivit nekad till är att be om så kallad prövning. Då betalar du en avgift på cirka 500 kronor, läser in kursen hemifrån och tenterar sedan kursen hos oss på KUI. Läs mer om prövning hos KUI Stockholm. Prövning ger i allmänhet inte rätt till studiemedel från centrala studiestödsnämnden, CSN. Har man däremot inte läst kursen tidigare kan man få rätt till studiemedel. Kontakta CSN för mer information kring studiemedel.

 

Yrkeshögskola inom förskola

KUI Yrkeshögskola erbjuder både långa utbildningar och korta kurser för dig som redan arbetar inom förskola eller pedagogisk verksamhet. Du kan välja att studera i 2 år eller gå kortare kompetensutvecklande kurser inom specifika ämnen. Utbildningarna kräver vissa förkunskaper - läs mer på varje utbildningssida. Arbetar du med barn och vill lära dig mer om NPF eller olika typer av funktionsnedsättningar hos barn? Är du barnskötare och vill specialisera dig inom yrket? Yrkeshögskola är en framgångsrik utbildningsform som ofta leder till arbete direkt efter studierna.

Yrkeshögskola inom förskola

Funktionsnedsättning / Funktionsvariation hos barn och unga

Funktionsnedsättning / Funktionsvariation hos barn och unga

Få kunskap om bl.a. autismspektrumtillstånd samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 35

OMFATTNING 14 veckor

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kunskap om bl.a. missbruk, spelberoende och gaming, samt hur medier påverkar deras psykiska hälsa.

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 40

OMFATTNING 16 veckor

STATUS Stängd för ansökan

Barnskötare med specialistkompetens

Barnskötare med specialistkompetens

Specialiserade kunskaper om ex. användningen av IKT som ett pedagogiskt verktyg, hantering av grupprocesser, skapandet av didaktiskt gynnsamma lärmiljöer och implementering av systematiskt kvalitetsarbete.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 80 veckor (2 år)

STUDIEORT(ER) 4

STATUS Stängd för ansökan

VIKTIGA DATUM Inväntar besked från MYH om ev. start hösten 2024

Specialist­barnskötare

Specialist­barnskötare

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll inom förskolan. Du väljer inriktning Funktionsvariation eller Språkutveckling.

UTBILDNINGSTYP YH-utbildning, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 200

OMFATTNING 80 veckor (2 år)

STUDIEORT(ER) Digitalt online

STATUS Stängd för ansökan

NPF inriktning barn och unga

NPF inriktning barn och unga

Ger kompetens inom olika arbetssätt, metoder och bemötande gentemot barn och unga med NPF

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 50

OMFATTNING 10 veckor (heltid)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

VIKTIGA DATUM Ansökan är stängd

Språk­utveckling inriktning barn och unga

Språk­utveckling inriktning barn och unga

Ger dig kunskaper inom värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter

UTBILDNINGSTYP Kort YH, Yrkeshögskola

YH-POÄNG 45

OMFATTNING 9 veckor (100%)

STATUS Stängd för ansökan

NÄSTA STUDIESTART september 2024 (inväntar besked från MYH)

Gå en utbildning som innehåller både praktik och teori

Är du nyfiken på en utbildning inom yrkeshögskola inom förskola? Våra program består av både teoretiskt och praktiskt lärande. Du kombinerar därför teori med praktik ute på en eller fler arbetsplatser (detta kallas även för LIA). När du går på LIA utbildas du i skarpt läge och du får därav erfarenhet och kunskaper inom ditt yrke när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Kvaliteten kontrolleras

Varje yrkesutbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Ansök till Yrkeshögskola

Du ansöker till YH enkelt via utbildningssidan. Där finns en knapp som leder dig till ansökan där du gör din YH antagning. Du kommer behöva göra ett konto på yh-antagning.se. Läs allt om ansökan till YH här.

Förkunskaper inom förskola eller arbete med barn

För att bli antagen till en utbildning inom yrkeshögskolan krävs vissa förkunskaper och behörigheter. Dessa ser du mer specifikt på varje utbildningssida. Gemensamt för alla studier är att du måste uppfylla de Grundläggande behörigheterna för YH.

För att ansöka till våra kurser och program krävs alltid minst 1 års arbetslivserfarenhet inom det område som är kopplat till utbildningen/kursen. I detta fall är det erfarenhet inom arbete med barn. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida. Hitta utbildning »

Yrkeshögskola inom förskola på distans

Är du nyfiken på studier inom yrkeshögskola och förskola? Du läser alla våra kurser och program på distans. Programmen går på 50-75% studietakt och på distans med vissa närträffar per år. Våra korta kurser går helt på distans och är mellan 10-20 veckor långa. Du kan alltid kombinera arbete med studier inom YH. Vi rekommenderar dock att gå ned i arbetstid så att du hinner med dina studier varje vecka. Hitta frågor och svar om yrkeshögskola »

Utbildningstyper inom Yrkeshögskola

Vill du ta nästa steg i ditt yrke?

Yrkeshögskoleutbildningar eller YH-program är till för dig som redan är utbildad inom barn och fritid eller vård och omsorg och som ger dig en ny kvalificerad yrkesroll anpassad efter arbetsmarknadens behov. Varje yrkeshögskoleutbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

Teori och praktik

Under utbildningarna varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du får erfarenhet och kunskaper inom ditt yrke när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

 

Studieform och takt

KUI Yrkeshögskola erbjuder utbildningar för dig med yrkeserfarenhet inom barn och fritid samt vård och omsorg. Du läser 50%-75% på distans så att du kan kombinera arbete med studier. Utbildningarna är på 200 YH-poäng och du kan börja arbeta direkt efter avslutad utbildning.

 

Behörighet för yrkeshögskolestudier

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar kräver både Grundläggande behörighet och även särskilda förkunskaper som varierar beroende på vilken utbildning du söker. Inom Yrkeshögskolan behöver du även inneha minst 1 års arbetslivserfarenhet inom det område som är kopplat till utbildningen. Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Varva teori och praktik Distans på 50-75% Matchar arbetslivets behov

YH korta kurser

En kortare YH kurs är under 100 YH-poäng och du studerar de på cirka 10-13 veckor. Utbildningarna leder inte till en examen utan passar dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Alla våra korta kurser går helt på distans, vilket betyder att du kan kombinera arbete med studier.

Vem är de till för?

De korta YH-utbildningarna är kurser eller mindre kurspaket som riktar sig till dig som vill förnya din kompetens inom ditt arbete, men också till dig som vill ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet.

Behörighet

Våra YH-kurser riktar sig främst till dig som redan jobbar inom våra specialiserade områden, vilket betyder att det finns behörighetskrav på arbetslivserfarenhet. Krav på tidigare yrkeshögskolestudier förekommer också, alternativt relevant yrkeserfarenhet.  Läs mer om grundläggande behörighet »

I vilka orter har ni kurserna?

YH-kurserna går på distans, vilket betyder att vem som helst kan ansöka och studera våra kurser oavsett vart du bor. Vilken kurs som erbjuds i vilken ort är olika. Här kan du se alla våra orter för YH-studier.

 

En flexiblare väg

YH-Flex erbjuder en snabbare och mer flexibel väg till en YH-examen genom tillgodoräknande och komplettering av din tidigare yrkeserfarenhet. Ansök idag och studera bara det du inte redan kan!

KUI erbjuder flera utbildningar i form av YH-Flex. Studieformen YH-Flex är till för dig som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskole­­­­utbildning. ­Syftet är att utveckla modeller för omfattande tillgodoräknande och med tillgodoräknandet som utgångspunkt genomföra individualiserad komplettering mot examen. Läs mer om YH-Flex »

Vem kan ansöka?

Alla kan ansöka till våra YH-Flex utbildningar, men du behöver ha vissa förkunskaper för att vara behörig att börja studera. Du kan läsa mer om vilka förkunskaper som krävs för varje utbildning på respektive utbildningssida ovan. Vi erbjuder våra utbildningar på halvfart och distans, vilket betyder att du i princip kan bo vart som helst i Sverige och ändå studera hos oss (om du är villig att åka till din studieort några gånger per år).

Studieform

YH-flex bedrivs på halvfart och distans med vissa schemalagda närträffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen. Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Distans på 50-75%

För arbetsgivare och företag

KUI erbjuder alla YH-program och kurser som uppdragsutbildningar för företag och organisationer. Uppdragsutbildning inom YH är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel utbildning för att höja kompetensen på sin befintliga personal.

Flexibelt upplägg

Vi har flexibla lösningar och upplägg på våra utbildningen och vi utgår från uppdragsgivarens önskemål. Däremot måste kursens namn, antal poäng, innehåll och mål vara detsamma som i motsvarande YH utbildning. En uppdragsutbildning ger, på samma sätt som en ordinarie YH-utbildning, YH-poäng för de kurser man läser och ger den studerande rätt till utbildningsbevis eller kan leda till examen.

Företagsutbildning inom förskola

Vidareutbilda dig och din personal med KUIs företagsutbildningar. Tack vare vår spetskompetens inom förskola kan vi hjälpa dig med allt från heldagskurser på plats till kvällsföreläsningar på distans. Boka en kurs direkt eller kontakta oss om du söker en utbildning anpassad efter ditt företags behov.

Har ni som arbetsgivare behov av att vidareutbilda er personal för att kvalitetssäkra kompetensen på arbetsplatsen? Är du som privatperson sugen på lite kunskap? Vill du utvecklas i din yrkesroll inom förskola med ökad kompetens? Då har vi företagsutbildning inom förskola för er! Hos KUI kan du välja kompetensutveckling för dig själv eller din personal med hjälp av våra olika utbildningstyper.

Öppna utbildningar inom förskola

ADHD i förskolan

ADHD i förskolan

Hur kan du som pedagog i förskolan tänka kring barn med diagnosen ADHD?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

REKOMMENDATION 97% rekommenderar utbildningen

Epilepsi

Epilepsi

Aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Ergonomi på förskola

Ergonomi på förskola

God vetskap om arbetsmiljön och dess lagar.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Rikskonferens Kvalitet inom förskolan 2024

Rikskonferens Kvalitet inom förskolan 2024

Anmäl intresse idag och var först med att få information om program och föreläsare under 2024.

DATUM 2024

OMRÅDE Barn och fritid, Förskola

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

Ledarskap i förskolan

Ledarskap i förskolan

Tar upp hur man skapar ett arbetsklimat där medarbetare kan göra sitt bästa.

UTBILDNINGSTID Dagtid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Mat och kost i förskolan | Fördjupning

Kunskap om hur du bemöter barn som inte vill äta. Kan valet av mat påverka den växande hjärnan?

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Konkreta förslag på hur ni kan planera ert dokumentations- och reflektionsarbete.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan

Hur ni kan arbeta med att utveckla arbetet kring flerspråkighet i förskolan.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Lågaffektivt bemötande inom förskola

Lågaffektivt bemötande inom förskola

Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal att hantera problemskapande beteende hos barn, exempelvis känsloutbrott som kan vara svårhanterliga.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

Få kunskaper om hur du som pedagog kan ge barnen hälsosamma vanor när de saknas hemifrån.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik

Med odling och hållbar utveckling i fokus ger dig kunskaper kring utomhuspedagogik, kopplat till läroplanen.

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Underlätta ett professionellt samarbete mellan pedagogen och vårdnadshavare

UTBILDNINGSTID Kvällstid

UTBILDNINGSFORM Distans

OMFATTNING 3 timmar

Utbildning för företag inom förskola

Företagsutbildning inom förskola hjälper er att hålla er personal uppdaterade inom sina olika yrkesroller och ger er chansen att ligga i framkant när det kommer till kompetensnivån på er arbetsplats. Våra uppdragsutbildningar är specifikt framtagna för arbetsplatser inom våra olika utbildningsområden och varenda en går att anpassa helt efter era önskemål. Utbildningarna går att genomföra på er egen arbetsplats, på våra utbildningscenter runt om i Sverige eller på distans via MS Teams.

Kompetensutveckling inom förskola för privatpersoner

Är du sugen på lite ny eller fördjupad kunskap inom ditt yrkesfält? Våra utbildningar inom förskola ger dig högre kompetens och en extra skjuts i din karriär som kan göra dig attraktivare på arbetsmarknaden. Vi har utbildningar för dig som arbetar inom förskola. Våra öppna utbildningar är framtagna för dig som vill gå enstaka kompetenshöjande kurser. Vi har kvällsföreläsningar på distans och längre utbildningar på cirka 2-3 dagar.

Kompetensutveckling inom förskola för chefer och medarbetare

KUI erbjuder kompetensutveckling inom förskola för både chefer och medarbetare. Ett gott ledarskap leder till en fungerande och välmående arbetsgrupp. Vi erbjuder bland annat företagsutbildning inom kommunikation och arbetsmiljö för att öka era chanser till en stimulerande och god arbetsplats. Kompetensutveckling är viktigt för alla yrkesverksamma personer. Genom utbildning får du inte bara nya kunskaper och insikter du får dessutom chans att dela idéer och visioner med branschkollegor. Vidareutbildning ökar möjligheten att följa med i utvecklingen och ger bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv.

Flexibla lösningar för företagsutbildning inom förskola

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.

Våra utbildningstyper

Får det vara lite kunskap?

En öppen/bokningsbar utbildning är till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. Det innebär att du, förutom ny kunskap, även får möjlighet att ta del av många olika sorters erfarenheter och knyta nya kontakter.

Vill du utbilda en hel avdelning eller en större grupp? Gör en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Datumlagd utbildning

En bokningsbar utbildning är datumlagd och oftast mellan 3-8 timmar lång (vi erbjuder även utbildningar som är 2-3 dagar). De erbjuds inom alla våra olika fält. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina fält och du får den senaste kunskapen och forskningen kring olika ämnen inom området.

 

Distans eller på plats

Utbildningarna går antingen på distans via en digital länk i MS Teams, eller på plats på vårt utbildningscenter i Stockholm. Utbildningsformen står vid varje bokningslänk. Har du endast hittat en utbildning som går på plats men vill hellre gå den på distans? Anmäl intresse för digital utbildning här »

 

Boka via webben

Utbildningarna bokas via respektive utbildningssida på webben. Har du hittat en utbildning som du är intresserad av men osäker på hur du bokar? Ring eller maila oss på 08-522 506 90 | info@kui.se eller chatta med oss direkt från hemsidan.

Bokas via webben Microsoft teamsPå plats

Stärk din verksamhet genom kompetensutveckling

Är du en arbetsgivare som vill stärka din verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens? Som företag eller organisation kan du anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen.

Färdiga koncept och skräddarsydda utbildningar

KUI Företagsutbildning har 100-tals färdiga utbildningskoncept, men kan även skräddarsy utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

 

Distans eller på plats

Alla våra utbildningar går att genomföra antingen på distans, på plats hos er arbetsplats eller hos våra utbildningscenter runtom i Sverige. Se alla våra utbildningscenter »

 

Utbildare med lång yrkeserfarenhet

Vi genomför uppdragsutbildningar inom alla våra områden (förskola, LSS, äldreomsorg, psykiatri etc.) och våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina respektive områden och ger er den nyaste kunskapen och forskningen inom olika ämnen.

 

Kontakta oss för att få veta mer om våra olika utbildningskoncept och hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Vem kan beställa en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning måste beställas av en arbetsgivare/arbetsplats. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Som privatperson kan du alltså inte beställa uppdragsutbildningar. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt utbud med öppna utbildningar här »

Skräddarsydda utbildningar Färdiga koncept Gör en förfrågan

 

Få unika insikter och kunskaper

En konferens är en större sammankomst för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen. KUI genomför fyra konferenser per år inom förskola, LSS, äldreomsorg samt för Sjuksköterskor. Alla är välkomna att delta!

På plats (digitalt under pandemin)

Våra konferenser sker på plats i en stor utbildningslokal i Stockholm med plats för 100-200 deltagare. Under pandemin har vi dock behövt hålla de digitalt via MS Teams.

 

Tid och pris

Våra konferenser är mellan 1-2 dagar och innehåller ett planerad program där även fika och lunch ingår (om konferensen är på plats). Vi erbjuder även olika förmåner där du som bokar en plats tidigt kan få förmånligare pris etc.

 

Senaste forskning och kunskap

Rikskonferenserna är fyllda med föreläsningar som presenterar den senaste forskningen men även problemställningar inom respektive område. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet och är experter inom sitt område och kan därför ge dig kompetensutveckling och fördjupad kunskap om olika ämnen.

Få helt unika insikter och kunskaper Föreläsare med lång erfarnhet

Helt digitala utbildningar för dig som vill utvecklas inom din yrkesroll

En webbutbildning är en utbildning som är helt digital och som du genomför via en dator eller mobil. De är på distans och du kan studera när, var och hur du vill. Både arbetsplatser och du som privatperson kan boka en av våra webbutbildningar.

Oberoende av tid och plats

Utbildningarna är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

 

Introduktion av ny personal

Våra webbaserade utbildningar är speciellt anpassade för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska. De passar också bra för den som är på väg in i yrket men ännu inte har börjat. Utbildningarna är en bra väg för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal.

 

Evidensbaserad pedagogik

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

 

Vi kan även specialanpassa webbutbildningarna enligt era önskemål. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

KUI Företagsutbildning
08-522 506 90
info@kui.se
Gör offertförfrågan här »

Studera var och när du vill

Anmäl intresse

I våra utskick får du information och tips om våra olika öppna utbildningar och konferenser. Du väljer vilka yrkesområden som du vill hålla dig uppdaterad om. Detta är helt kostnadsfritt.

Välj områden

Välj vilka områden du vill hålla dig uppdaterad inom och fyll sedan i dina uppgifter. Du kan när som helst avsluta ditt intresse genom att klicka på ”Avsluta din prenumeration” längst ner i mailen.

Anmäl intresse

Anmäl intresse inom din yrkeskategori så håller vi dig uppdaterad om kommande utbildningar, konferenser och evenemang. Välj vilka utbildningsområden du är intresserad av.

Välj intresseområde

Personuppgiftspolicy

Inledning

Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär

När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss info@kui.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskydd@academedia.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-07

Vanliga frågor och svar

KompetensUtvecklingsInstitutet

Kvalitet

Att leverera utbildning med hög kvalitet är både en självklarhet och en stolthet för oss. Vi är engagerade i kvalitets- och branschfrågor och verkar för att bidra till utbildningsbranschens utveckling.

Specialister

Vi är specialister och helt fokuserade på utveckling, kompetens och utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.

Kompetens som gör skillnad

Vi ger människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i och de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller inom vård, omsorg, förskola, fritid- och friskvårdsverksamhet.