×
 

Välj en utbildningstyp som passar er

Ibland har man behov av att utbilda några få personer på arbetsplatsen och ibland att utbilda större arbetsgrupper. Behovet kan också vara att få reda på vad som är nytt och på gång inom sitt verksamhetsområde eller en utbildning oberoende av tid och plats. För att matcha olika behov erbjuder vi olika utbildningsformer. Vilken passar er arbetsplats?

Sugen på lite kompetensutveckling?

Våra utbildningstyper riktar sig till alla er som är yrkesverksamma inom våra områden. Vi vänder oss både till er som är nya inom ert yrke och er som arbetat länge. Är du sugen på att utvecklas inom din yrkesroll med ny kunskap och kompetens? Då har vi utbildningarna för dig!

Undersköterska utbildning
Elevassistent utbildning
YH-utbildningar inom LSS Stödpedagog

Delta på plats eller på distans

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer vilket i nuläget innebär att vi begränsar antalet deltagare i våra lokaler för att skapa säkerhetsavstånd, det går även bra att delta helt på distans. Observera att kursen kan komma att ske enbart via distans om omständigheterna kräver det.

Meddela bokning@kui.se i samband med anmälan för val av distansalternativ.

Öppen utbildning

En öppen eller bokningsbar utbildning är en bra utbildningsform för dig som vill kompetensutvecklas inom din yrkesroll. Utbildningsformen är till för enstaka chefer och medarbetare som behöver bredda och fördjupa sin kunskap. Plats bokas via webben. I vårt utbud finns både hel- och halvdagsutbildningar, längre utbildningar och kvällsföreläsningar. Öppen utbildning är datumlagd och leds av erfaren utbildare med spetskompetens på plats i våra utbildningslokaler. Våra kvällsföreläsningar erbjuds på distans via Microsoft Teams.

Får det vara lite kunskap?

En öppen/bokningsbar utbildning är till för både privatpersoner och deltagare från olika företag och organisationer. Det innebär att du, förutom ny kunskap, även får möjlighet att ta del av många olika sorters erfarenheter och knyta nya kontakter.

Vill du utbilda en hel avdelning eller en större grupp? Gör en offertförfrågan så kontaktar vi dig!

Datumlagd utbildning

En bokningsbar utbildning är datumlagd och oftast mellan 3-8 timmar lång (vi erbjuder även utbildningar som är 2-3 dagar). De erbjuds inom alla våra olika fält (förskola, äldreomsorg, LSS, psykiatri etc.). Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina fält och du får den senaste kunskapen och forskningen kring olika ämnen inom området.

Distans eller på plats

Utbildningarna går antingen på distans via en digital länk i MS Teams, eller på plats på vårt utbildningscenter i Stockholm. Utbildningsformen står vid varje bokningslänk. Har du endast hittat en utbildning som går på plats men vill hellre gå den på distans? Anmäl intresse för digital utbildning här »

Boka via webben

Utbildningarna bokas via respektive utbildningssida på webben. Har du hittat en utbildning som du är intresserad av men osäker på hur du bokar? Ring eller maila oss på 08-522 506 90 | info@kui.se eller chatta med oss direkt från hemsidan.

YH-utbildningar inom LSS

Datumlagd

Öppna utbildningar är datumlagda

Distans

Våra kvällsföreläsningar hålls på distans via MS Teams

På plats

Många av våra heldagsutbildning hålls på plats i Stockholm

Öppna utbildningar inom våra områden

Konferens för förskolan - Pojke med gul skateboard

Förskola

Öppna utbildningar för dig som arbetar inom förskola och liknande pedagogisk verksamhet
Lågaffektivt bemötande inom skola

Skola

Öppna utbildningar för dig som arbetar inom skolans yngre åldrar - åk f-6

Fritidshem

Öppna utbildningar för dig som arbetar inom fritidshem eller liknande pedagogisk verksamhet

Äldreomsorg

Öppna utbildningar för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst
YH-utbildningar inom LSS Stödpedagog

LSS

Öppna utbildningar för dig som arbetar inom LSS och funktionsvariation, oavsett yrkesroll

Psykiatri

Öppna utbildningar för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet
Undersköterska utbildning

Sjuksköterskor

Öppna utbildningar för dig som arbetar som sjuksköterska

Chef eller ledare

Öppna utbildningar för dig som arbetar som chef eller har en ledande yrkesroll

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en bra utbildningsform för er som vill utbilda arbetsgrupper. Välj bland 100-tals färdiga utbildningskoncept där innehåll och upplägg anpassas utifrån era specifika behov och önskemål.

Stärk din verksamhet genom kompetensutveckling

Är du en arbetsgivare som vill stärka din verksamhet med ny kunskap eller fördjupad kompetens? Som företag eller organisation kan du anlita våra yrkeserfarna utbildare för att fortbilda din personal inom olika ämnen. Välj en färdig uppdragsutbildning och anpassa den helt efter era behov.

Färdiga koncept och skräddarsydda utbildningar

KUI Företagsutbildning har 100-tals färdiga utbildningskoncept, men kan även skräddarsy utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

Helt nya utbildningar

Ofta tar vi även fram helt nya utbildningskoncept. Vi analyserar den rådande situationen och arbetar i nära dialog med uppdragsgivaren. Vi arbetar praktiskt och verklighetsnära med kunskap från vedertagna teorier och modeller, alltid med utgångspunkt från uppdragsgivarens mål- och styrdokument. Vår grundsyn är att vi ska vara lyhörda inför uppdragsgivarens behov, problem, förutsättningar och önskemål.

Distans eller på plats

Alla våra utbildningar går att genomföra antingen på distans, på plats hos er arbetsplats eller hos våra utbildningscenter runtom i Sverige. Se alla våra utbildningscenter »

Utbildare med lång yrkeserfarenhet

Vi genomför uppdragsutbildningar inom alla våra områden (förskola, LSS, äldreomsorg, psykiatri etc.) och våra utbildare har lång yrkeserfarenhet inom sina respektive områden och ger er den nyaste kunskapen och forskningen inom olika ämnen.

Kontakta oss för att få veta mer om våra olika utbildningskoncept och hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

Vem kan beställa en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning måste beställas av en arbetsgivare/arbetsplats. Utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter. Som privatperson kan du alltså inte beställa uppdragsutbildningar. Vill du vidareutbilda dig som privatperson hänvisar vi till vårt utbud med öppna utbildningar här »

Anpassad efter behov

Uppdragsutbildningar finns som färdiga koncept, men vi kan även anpassa efter era unika behov

Distans eller på plats

Alla utbildningar kan hållas antingen på distans, på plats hos er arbetsplats eller på plats på något av våra utbildningscenter.

Utbildare med yrkeserfarenhet

Alla våra föreläsare är experter inom sina områden och har tidigare yrkeserfarenhet inom de

Uppdragsutbildningar inom våra områden

Konferens för förskolan - Pojke med gul skateboard

Förskola

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar inom förskola och liknande pedagogisk verksamhet

Fritidshem

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar inom fritidshem eller liknande pedagogisk verksamhet

Äldreomsorg

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar inom äldreomsorg, äldrevård eller hemtjänst
YH-utbildningar inom LSS Stödpedagog

LSS

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar inom LSS och funktionsvariation, oavsett yrkesroll

Psykiatri

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet
Undersköterska utbildning

Sjuksköterskor

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar som sjuksköterska

Chef eller ledare

Uppdragsutbildningar för dig som arbetar som chef eller har en ledande yrkesroll

Webbutbildning

En webbutbildning är en bra utbildningsform för arbetsplatser som söker en utbildningsform helt oberoende av tid och plats. Detta är ett effektivt sätt att introducera vikarier och nyanställda eller för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal.

Helt digitala utbildningar för dig som vill utvecklas inom din yrkesroll

En webbutbildning är en utbildning som är helt digital och som du genomför via en dator eller mobil. De är på distans och du kan studera när, var och hur du vill. Både arbetsplatser och du som privatperson kan boka en av våra webbutbildningar.

Oberoende av tid och plats

Utbildningarna är helt webbaserad och genomförs via vår lärplattform Omniway. Utbildningen är helt oberoende av tid och plats och kan exempelvis genomföras i hemmet eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver är tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Introduktion av ny personal

Våra webbaserade utbildningar är speciellt anpassade för den som är ny inom yrket eller kanske har ett annat modersmål än svenska. De passar också bra för den som är på väg in i yrket men ännu inte har börjat. Utbildningarna är en bra väg för att kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal.

Evidensbaserad pedagogik

Genom evidensbaserad och engagerande pedagogik främjas långtidsminnet. Efter varje kapitel kommer Quizfrågor som hjälper deltagaren att testa sina kunskaper. Svarar man fel återkommer frågan vid ett senare tillfälle. Deltagaren kommer att ha svarat rätt på samtliga frågor när kursen är klar. Denna form av inlärning är bevisad att ge kunskaper som sitter kvar lång tid framöver.

Vi kan även specialanpassa webbutbildningarna enligt era önskemål. Kontakta oss och berätta hur vi kan hjälpa just din arbetsplats.

Nya utbildningskoncept

Vi kan även ta fram nya webbutbildningar som svarar mot unika behov och önskemål. Vi har jobbat med webbaserat lärande under många år och har god erfarenhet av att utveckla webbaserade utbildningar. Vi har IKT-pedagoger som samarbetar med externa experter inom olika ämnesområden. Gör förfrågan »

YH-Flex

Oberoende av tid och plats

Alla våra webbutbildningar är helt oberoende av tid och plats.

Evidensbaserad pedagogik

Utbildningarna innehåller bild, video, ljud och text samt Quizfrågor för att underlätta ditt lärande.

Våra webbutbildningar

Basala hygienrutiner

Webbutbildning om hur man ska följa de basala hygienrutinerna (SOSFS 2015:10) för säker vård och omsorg. At tvätta händerna i rätt ordning och använda skyddsutrustning på rätt sätt.

Ergonomi och förflyttning

Webbutbildning om ergonomi och förflyttningar för att skydda och förebygga skador hos både personal och brukare.

Fall och fallprevention

Webbutbildning om fallolyckor, riskområden, hjälpmedel, förebyggande arbete samt hur man ska göra om en fallskada inträffar.

Introduktion Äldreomsorg

Vänder sig ny personal som ska börja arbeta inom inom äldreomsorg och hemtjänst samt personal som redan arbetar inom äldreomsorgen men inte har svenska som modersmål.

Introduktion LSS

Vänder sig till ny personal som ska börja arbeta inom funktionshinderområdet som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

Lex Sarah

Webbutbildning om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Vänder sig till personal inom äldreomsorg och LSS.

Social dokumentation

Webbutbildning om Social dokumentation. Varför vi ska dokumentera, lagar, journalföring och genomförandeplan från ansökan till genomförande.

Yrkessvenska

Ökade kunskaper i det svenska språket och språkförståelse för att bemöta och skapa trygga relationer med brukare och dess anhöriga.

Konferenser

Varje år genomför vi ett antal årligt återkommande konferenser framtagna för yrkesverksamma inom våra utbildningsområden. En konferens har alltid inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna som berör området. Vi erbjuder konferens inom förskola, LSS, äldreomsorg och för sjuksköterskor.

Få unika insikter och kunskaper

Konferenser är större sammankomster för föreläsningar och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen. KUI genomför fyra konferenser per år inom förskola, LSS, äldreomsorg och för sjuksköterskor. Alla är välkomna att delta!

På plats (digitalt under pandemin)

Våra konferenser sker på plats i en stor utbildningslokal i Stockholm med plats för 100-200 deltagare. Under pandemin har vi dock behövt hålla de digitalt via MS Teams.

Tid och pris

Våra konferenser är mellan 1-2 dagar och innehåller ett planerad program där även fika och lunch ingår (om konferensen är på plats). Vi erbjuder även olika förmåner där du som bokar en plats tidigt kan få förmånligare pris etc.

Senaste forskning och kunskap

Rikskonferenserna är fyllda med föreläsningar som presenterar den senaste forskningen men även problemställningar inom respektive område. Våra utbildare har lång yrkeserfarenhet och är experter inom sitt område och kan därför ge dig kompetensutveckling och fördjupad kunskap om olika ämnen.

Tema och tävling

Alla våra konferenser har ett unikt tema inom området som föreläsningarna knyter an till. Varje konferens brukar även ha minst en inspirationsföreläsning, där vi bjuder in en känd talesperson att tala till våra deltagare. Konferenserna kan även innehålla olika tävlingar, priser eller andra roliga interaktiva moment som ni som deltagare är med och tävlar eller röstar i.

4 konferenser per år

Vi erbjuder konferenser inom förskola, LSS, äldreomsorg och för sjuksköterskor.

Senaste forskningen

Alla konferenser har expertföreläsare som pratar om den senaste forskningen inom området.

Distans eller på plats

Våra konferenser hålls på plats i Stockholm eller digitalt via MS Teams.

Våra kommande konferenser

Hemlöshet – Stöd som metod 2024

Hemlöshet – Stöd som metod 2024

Hemlöshet - Stöd som metod utforskar Bostad först och möten med människor i socialt utanförskap med komplex problematik. Hur gör vi?

DATUM 17 oktober 2024

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Bokning öppen

Rikskonferens Kvalitet inom LSS 2024

Rikskonferens Kvalitet inom LSS 2024

Boka plats till vår konferens Kvalitet inom LSS idag. Ta del av föreläsningar från ledande experter inom LSS-fältet. Temat i år är "Rätt att kommunicera".

DATUM 13 november 2024

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Öppen för bokning

ERBJUDANDE Boka-tidigt rabatt fram till 13 okt

Rikskonferens Kvalitet inom förskolan 2024

Rikskonferens Kvalitet inom förskolan 2024

Om hur vi med pulshöjande aktivitet, lek, motorik och utomhuspedagogik främjar barns fysiska och mentala välbefinnande.

DATUM 2 oktober 2024

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Öppen för bokning

ERBJUDANDE Boka-tidigt rabatt fram till 1 sep

Akutsjuksköterskedagarna 2025

Akutsjuksköterskedagarna 2025

I samarbete med SENA arrangerar vi konferensen "Akutsjuksköterskedagarna för akutsjuksköterskor inom akutsjukvården år 2025".

DATUM 6-7 februari 2025

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Anmäl intresse

Riksforum för sjuksköterskor 2025

Riksforum för sjuksköterskor 2025

I samarbete med Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård bjuder vi in till årets fortbildningsdagar för sjuksköterskor.

DATUM 21-22 januari 2025

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Bokning öppen

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2025

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorg 2025

Anmäl intresse idag och var först med att få information om program och föreläsare för 2025.

DATUM 2025

UTBILDNINGSTYP Företagsutbildning, Konferens

STATUS Anmäl intresse

Deltagare

6000

Vi utbildar över 6000 deltagare per år inom våra uppdragsutbildningar

Kunder

220

Vi genomför i genomsnitt cirka 220 uppdrag hos kunder varje år

Öppna utbildningar

180

Vi genomför cirka 180 stycken öppna utbildningstillfällen per år

Kompetens som gör skillnad

Specialister

Specialister

Vi är specialiserade på utbildning inom vård, omsorg, förskola och fritidshem. Alltid med målet att göra verklig skillnad för den enskilda personen, arbetsplatsen och de människor som de möter varje dag i sitt arbete.
Flexibla lösningar

Flexibla lösningar

Vi arbetar i nära dialog med våra kunder för att hitta de mest effektiva lösningarna utifrån givna förutsättningar. Vår styrka är att med hög kompetens och kvalitet möta våra kunders behov snabbt och flexibelt.
Experter

Experter

Vi följer ständigt med i utvecklingen och samarbetar med andra experter så att våra utbildningar motsvarar efterfrågat kompetensbehov.

Kontakta oss

Kontakta företagsutbildningen
KUI Företags­­utbildning
BESÖKSADRESS: DROTTNINGHOLMSVÄGEN 37, FRIDHEMSPLAN
Lås mer om KUI Företags­­utbildning

Växeln har sommarstängt vecka 30

Telefontider
Mån-fre: kl. 8-12 samt 13-17