×
 

Fakturera för 2022

Boka en utbildning eller konferens som genomförs under 2023 men fakturera den för 2022

PÅ GÅNG HOS KUI FÖRETAGSUTBILDNING

Här ser du alla event som arrangeras inom KUI Företagsutbildning

Sjuksköterskans kliniska bedömning-steg-2
06
december

Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.
Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC
06
december

Att arbeta behovsstyrt som stödperson enligt IBIC

IBIC, ICF och dess komponenter men även kontaktmannens roll och arbetslagets betydelse sam...
Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning
06
december

Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

Hjälp och stöd att underlätta åldrandet för de här personerna. Vi går igenom demensbegrepp...
Att skapa en stressfri och känslosmart förskola
06
december

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Kunskap och redskap för att skapa det lugn och den trygghet som är en förutsättning för lä...
Samsjuklighet
07
december

Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, i detta fall mis...
Undersköterskans kliniska bedömning steg 1
07
december

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Du får lära dig noggranna och systematiska metoder för att kunna observera och enkelt doku...
Riksforum för sjuksköterskor 2022
08
december

Konferens sjuksköterskor 2022

Konferensen är ett rikstäckande forum med två utbildningsdagar fyllt med spännande föreläs...
Sårbehandling
12
december

Sårbehandling

Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas.
Autism inom förskola
12
december

Autism inom förskolan

Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse o...
Rättshaveristiskt beteende
23
januari

Rättshaveristiskt beteende

Man möter rättshaveristiskt beteende inom områden som berör förluster och separation, när ...
Språkutveckling och språkstimulering i skolan
26
januari

Språkutveckling och språkstimulering i skolan

Utbildningen Språkutveckling och språkstimulering i skolan lär oss att språk och kommunika...
Psykisk ohälsa inom LSS
30
januari

Psykisk ohälsa inom LSS

Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödj...
ADHD i förskolan
01
februari

ADHD i förskolan

Utbildningen ger dig kunskaperna och kompetensen så att du på allra bästa sätt kan bemöta ...
Språkutveckling och språkstimulering
02
februari

Språkutveckling och språkstimulering

Hur utformar vi språkstödjande insatser och miljöer som möjliggör språkligt lärande och sa...
ADHD inom LSS
06
februari

ADHD inom LSS

Under utbildningen kommer du som arbetar inom LSS få kunskap och förståelse för diagnosen....
Tydliggörande pedagogik och NPF för förskolan
07
februari

Tydliggörande pedagogik och NPF i förskolan

Tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom förskolan att få verktyg till ...
Autism, LSS och bemötandemodeller
09
februari

Autism, LSS och bemötandemodeller

Utbildningen ska bidra till att personer i närmiljön har den kunskap och kompetens som beh...
Arbetsmiljö och stress
23
februari

Arbetsmiljö och stress

Arbetsmiljö och stress är två ord som ofta kopplas samman - tyvärr! När stress blir långva...
Tecken som stöd
06
mars

Tecken som stöd

Utbildningen ger dig aktuell forskning och även möjlighet att prova på att använda tecken ...
Taktil Stimulering – introduktion
09
mars

Taktil stimulering - Introduktion

Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppe...
Professionellt samarbete med vårdnadshavare
15
mars

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och ...
Arbetsledning inom LSS
27
mars

Arbetsledning inom LSS

Utbildningen Arbetsledning inom LSS ger dig som ledare konkreta verktyg utifrån Socialstyr...
Små barn – Stora rädslor
29
mars

Små barn - Stora rädslor

Vill du få tillgång till konkreta redskap för att stärka barns motståndskraft? I så fall ä...
Att möta familjer med psykisk ohälsa
30
mars

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Hur kan du känna igen psykisk ohälsa i barnens närhet och hur ska vi bemöta och hantera de...
Äldre, alkohol och våld
05
april

Äldre, alkohol och våld

Agneta Björck kommer under förmiddagen att ge en bakgrund till alkohol och äldre utifrån u...
Sömn inom LSS
17
april

Sömn inom LSS

Vi går igenom förekommande problematik, hur det kan påverka sömnen och hur omvårdnadsåtgär...
ADHD i skolan
18
april

ADHD i skolan

Som personal inom skolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om v...
Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg 2023
20
april

Konferens äldreomsorg 2023

Livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Delta den 20-21 april 2023. Bok...
Våld vid demenssjukdom
25
april

Våld vid demenssjukdom

Våld vid demenssjukdom är ett fenomen som studerats under flera år i många länder. Att kar...
Schizofreni
04
maj

Schizofreni

Schizofreni är en utbildningsdag med aktuell forskning och beskrivning av diagnosen, där f...
Undersköterskans kliniska bedömning steg 2
30
maj

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 är en fördjupning av steg 1. Under dagen varvas...