×
 

07
februari
  1. kl 18.00 - 20.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Tydliggörande pedagogik och NPF för förskolan

För alla som arbetar med barn i förskolan

På förskolan kan man som pedagog behöva kunskap och utbildning om olika typer av funktionsnedsättningar och hur de kan visa sig i olika sammanhang. Vi pedagoger har mycket vi kan arbeta med i miljön och i bemötandet som kan underlätta och hjälpa barnet och barngruppen till en bättre utveckling. Vet vi mera om tydliggörande pedagogik och NPF och hur vi kan skapa en tillgänglig lärmiljö kan vi arbeta mera effektivt och skapa större trygghet. Detta för att kunna ge rätt sorts stöd samt kunna planera upp aktiviteter och inlärning utifrån alla barn. Att på förskolan skapar en miljö som är hanterbar, begriplig och meningsfull är av största vikt för att alla barn ska ha en gynnsam utveckling.

Längd: 3 timmar kvällsutbildning

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.

Digitalisering i förskolan