×
 

Öppen utbildning

Språkutvecklande arbetssätt på fritids

Elevernas tid på fritidshemmet präglas av lek, frihet och socialt samspel. En tid för återhämtning och glädje, men också en krävande tid för några av våra elever. De ska komma med egna initiativ, kommunicera, samarbeta och delta i det sociala sammanhanget. Som lärare i fritidshem kan vi på olika sätt stötta elevernas förmågor så att alla barn har goda förutsättningar att vara delaktiga i lek och aktiviteter. Hur gör vi på bästa sätt – och hur hjälper vi de elever som behöver lite extra stöd?

Längd: 3 timmar kvällsutbildning

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.