×
 

Öppen utbildning

Smärta vid funktionsnedsättning

En utbildningsdag för personal inom LSS och psykiatri

Ungefär 20 % av vår befolkning går med långvarig smärta och med stigande ålder så ökar den siffran markant. Att tolka och behandla smärta inom verksamheter är oerhört viktigt för att öka livskvaliteten för människor med funktionsnedsättning. En underbehandlad smärta inte bara kvarstående smärtproblem utan skapar även ohälsa i form av sömnsvårigheter, depression, oro m.m. Föreläsningen Smärta vid funktionsnedsättning er dig bland annat kunskaper om kommunikation och kroppsspråk vid smärta samt omsorgens betydelse, omvårdnadsaspekter & åtgärder vid smärta.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.