×
 

Öppen utbildning

Smärta hos äldre

Kunskaper om fysiologiska förändringar, utvärdering och behandling av smärtor.

Smärta hos äldre är vanligt förekommande och kan ta sig olika uttryck. Att ha ont är en av de vanligaste orsaker till att söka sjukvård och med stigande ålder så ökar besvären och behovet av adekvat smärtlindring. Tyvärr blir idag många äldre både underdiagnostiserade och ibland underbehandlade vad gäller smärta, många gånger p.g.a. okunskap då det hela är komplext.Under den här utbildningsdagen får man ökade kunskaper om fysiologiska förändringar, kunskap för att utvärdera smärtan, behandling av smärtan samt det senaste från forskningen inom smärta.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.