×
 

05
maj
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Schizofreni

Vad är skillnaden mellan psykos och schizofreni?

Vem drabbas av Schizofreni och vad kan vi finna för orsaker? Att förstå och ge stöd på ett återhämtningsinriktat sätt. Under dagen ges kunskap om vårdprocess och stöd i det vardagliga livet för både den som drabbats och den närstående. Insyn i studiecirklar, patientutbildning och anhörigstöd. Verktyg och förståelse för dig som arbetar nära personer med sjukdomen.

Längd: 1 dag

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.