×
 

Kvalitet inom LSS

Rikskonferens 9 november 2022

Årets LSS-konferens i Stockholm har tema psykisk hälsa. Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som anses vara något svårt att definiera. Begreppet används även på olika sätt i olika sammanhang. Verksamheter som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och WHO är dock enade om att begreppet bland annat innefattar psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa, psykiska besvär samt psykiatriska tillstånd.