×
 

Kvalitet inom förskola

Rikskonferens 5 oktober 2022

Årets förskolekonferens kommer att ha fokus på språk, lek och lärande. Språket finns med oss överallt, i läsning, lek och i vardagssituationer och redan i tidig ålder läggs grunden till språket. Ni pedagoger har därför en betydande roll i att uppmuntra till språkglädje och att tidigt erbjuda barn närhet till böcker och högläsning.
Konferens förskola 2022