×
 

Öppen utbildning

Psykisk ohälsa inom LSS

Hur kan vi upptäcka att en person mår dåligt och hur kan vi arbeta förebyggande?

Det är vanligt förekommande med psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet. Flera studier påvisar att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att utveckla psykisk ohälsa i högre grad än andra. Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens funktionsnedsättning.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.