×
 

05
juni
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Psykiatriska diagnoser

Utbildningen är till för personal och chefer inom vård och omsorg.

Allvarligare psykiska tillstånd kallas inom sjukvården psykiatrisk diagnos. En diagnos är en sammanställning av ett visst antal symptom eller kriterier som är specifika för just den diagnosen. Vanliga psykiatriska diagnoser är depression, och olika ångestsyndrom och dessa är ofta behandlingsbara med psykiatri och/eller medicin. Andra psykiatriska diagnoser, t ex bipolär sjukdom är bestående under livet. De flesta psykiska sjukdomarna är behandlingsbara men kan kräva stor kunskap om såväl sjukdomarna som behandlingsstrategier. Utbildningen ger dig ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär att leva med dem och om hur du på ett professionellt sätt kan bemöta och stödja dessa personer.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.