×
 

30
november
  1. kl 18.00 - 21.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Vårdnadshavares delaktighet och inflytande

Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten. Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och skapa ett så bra och samarbete som möjligt så att varje barn ges förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt. Under utbildningen professionellt samarbete med vårdnadshavare stärker du dessa kunskaper.

Utbildningen belyser viktiga punkter för att förtydliga och underlätta ett professionellt samarbete med vårdnadshavare. Du får med dig redskap som direkt kan omsättas i vardagen.

Längd: 3 timmar kvällsutbildning

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.