×
 

Öppen utbildning

Palliativ vård – Livets slutskede

Ge vård till personer med obotlig/livshotande sjukdom

Det är viktigt att ha kunskap om palliativ vård utifrån den palliativa vårdfilosofin. Palliativ vård, lindrande vård, innebär en aktiv helhetsvård när inget bot finns. Målet är att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt genom att se till hela livssituationen, både fysiskt och psykiskt, socialt och andligt. Vilka är de nya nationella målnivåerna kring vård vid livets slut? Hur särskiljer sig vård vid livets slut vid covid -19?

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.