×
 

12
september
  1. kl 18.00 - 21.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

Undervisning i förskolan kan innefatta många olika aspekter och kan göras på många olika sätt. Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen görs genom lek. Leken ger både barn och personal möjlighet att tillsammans möta företeelser, miljö, material och inte minst varandra. Ni som arbetar med de yngsta barnen på förskolan har det viktigaste uppdraget på förskolan.

Längd: 3 timmar kvällsutbildning

Pris: 1395:- /person. Moms tillkommer.