×
 

11
oktober
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Mål och uppföljning av biståndsbeslut och LSS-beslut

Under utbildningen utforskar vi olika typer av mål och hur individuella mål kan formuleras. Ett aktivt arbete med mål, då brukaren är tydlig delaktig, innebär ett delvis nytt sätt att tänka och arbeta som handläggare. Vi tar upp målens betydelse för uppföljning och utvärdering av verkställda beslut. Att sätta mål för biståndsbeslut och följa upp målen är en viktig del inom IBIC (Individens Behov i Centrum). Utbildningen ger tankar och idéer att diskutera vidare och integrera i handläggarnas arbetsmetod.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.