×
 

20
mars
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Lågaffektivt bemötande inom LSS

Kunskap och kompetens för att förebygga och minska utmanande beteende

Situationer där utmanande beteende i form av utåtagerande eller självskadande beteende uppkommer innebär svårigheter för alla inblandade, inte minst för personen själv. Utmanande beteende kan ses som ett sätt att kommunicera att allt inte står rätt till, om än omedvetet. Utåtagerande och självskadande beteende är ofta ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra och att personen saknar ett sätt att kommunicera detta på.

Längd: 1 dag

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.