×
 

Ansökan öppnar

Den 31 oktober öppnar ansökan till våra korta YH-kurser

En kort YH-kurs är till för dig som vill kompetensutvecklas inom ett specifikt område. Våra kurser är mellan 10-20 veckor långa och går på 50% och helt på distans. Dessa kurser är perfekt för dig som är yrkesverksam och vill kombinera ditt arbete med fortbildande studier.

Du kan välja mellan:

Student i orange mössa

Viktiga datum

31oktober

Ansökan öppnar

19december

Ansökan stänger

För den korta YH-kursen NPF hos barn och unga

16januari

Ansökan stänger

För YH-kurserna Palliativ vård och Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

30januari

Ansökan stänger

För YH-kursen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

23januari

Studiestart

För NPF hos barn och unga

13februari

Studiestart

För Palliativ vård och Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention

27februari

Studiestart

För Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Kvinnliga studenter

Frågor och svar