×
 

07
mars
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Kontakt­mannaskap

Minska, ta bort och förebygg svåra beteenden

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga. Kontaktmannaskapet innebär också att ansvara för att vårdtagares individuella genomförandeplan upprättas, följs upp och revideras

Längd: 1 dag

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.