×
 

09
oktober
  1. kl 13.00 - 16.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Fördjupade kunskaper IF

Minska, ta bort och förebygg svåra beteenden

Fördjupade kunskaper om IF skall bidra till att personer i närmiljön har fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning. Därmed förebyggs även utvecklingen av svåra beteenden som exempelvis självskadande, aggressivt eller passivt beteende. Sådana störningar uppkommer i de flesta fall på grund av brister i miljö och bemötande. Utbildningen behandlar även metoder för att minska eller ta bort sådana oönskade beteenden om de föreligger.

Längd: 3 timmars halvdagsutbildning.

Pris: 1595:- /person. Moms tillkommer.