×
 

Öppen utbildning

Flerspråkighet i förskolan

För personal och rektorer

De flesta som arbetar i förskolan möter barn som har ett annat modersmål än svenska. Det kan tex vara barn där en vårdnadshavare har utländsk bakgrund, nyanlända barn eller barn som pratar ett minoritetsspråk. Flerspråkighet är positivt för barns språkutveckling och bidrar till att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket.

Längd: 3 timmar kvällsutbildning

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.