×
 

21
september
  1. kl 13.00 - 16.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Epilepsi

En utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och fritidsverksamhet

Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig benägenhet att generera epileptiska anfall. Epileptiska anfall är att betrakta som symtom, beroende på underliggande sjukdomstillstånd i hjärnan, som kan ha mycket varierande orsak. Anfallen skiljer sig åt vad det gäller anfallens karaktär och svårighetsgrad.

Personer med epilepsi kan få anfall ofta – flera varje dag – mindre ofta eller mycket sällan. Men det epileptiska anfallet kommer alltid plötsligt. Därför är det viktigt att de som arbetar med äldre kan känna igen epileptiska anfall och agera snabbt. Livslängden ökar och orsaken till epilepsi är i många fall de sjukdomar som drabbar äldre ex. stroke, demens och tumörer.

Under den här utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna hjälpa en person vid ett anfall.

Längd: 3 timmar

Pris: 1695:- /person. Moms tillkommer.