×
 

21
september
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Bemötande anhöriga

Bemötande med fokus på att möta anhöriga

Anhöriga inom vård och omsorg spelar en central roll i brukarens liv. Svårigheter i kommunikationen eller i relationen mellan personal och anhöriga kan skapa svåra situationer. Personalens bemötande och förhållningssätt gentemot anhöriga har en central betydelse för att en god relation skall utformas. Genom goda möten och relationer med anhöriga kan vi se dem som en resurs och möjliggöra större delaktighet för brukaren vilket i slutändan ger en högre kvalitet av vård och omsorg.

Som personal är det viktigt att sätta sig in i och förstå anhörigas situation och samtidigt också ta hand om oss själva. Bemötande anhöriga är en utbildning där du som personal får verktyg för att arbeta aktivt, etiskt och professionellt med bemötande av anhöriga.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.