×
 

19
oktober
  1. kl 13.00 - 16.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Bemöta ätstörningar inom LSS

Utbildningen fokuserar på att ge dig de nödvändiga kunskaperna och kompetenserna för att på bästa möjliga sätt kunna bemöta de svårigheter som en ätstörning kan medföra. Du kommer att få en fördjupad förståelse för ätstörningar, inklusive deras orsaker, symtom, diagnos, bemötande och triggers. Utbildningen kommer också att fokusera på att identifiera och förstå symtomen och beteendemönster som är karakteristiska för ätstörningar. Du kommer att lära dig att känna igen varningstecken och tidiga indikationer på en ätstörning, vilket kan hjälpa till att snabbt erbjuda stöd och intervention till personer som drabbas.

Längd: 3 timmar halvdagsutbildning

Pris: 1595:- /person. Moms tillkommer.