×
 

Öppen utbildning

Barns inlärning och lärande

Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet

En god start i förskolan blir en god start för resten av våra liv! Kombinerar vi nya rön inom forskningen, om hjärnan och inom pedagogik, och kopplar det med den nya Läroplanen Lpfö-18, kan vi på ett bättre sätt stötta barns lärprocesser och öka baskunskaperna inför skolstarten.

Ny forskning visar att barns inlärning och lärande under förskoletiden utvecklas i snabb fart och de inhämtar centrala baskunskaper under denna tiden. Forskningen säger också att de första 1000 dagarna i en människas liv är de viktigaste för utvecklingen.

Längd: 3 timmar kvällsutbildning

Pris: 1195:- /person. Moms tillkommer.