×
 

Öppen utbildning

Att åldras med IF

Vad innebär det att åldras med intellektuell funktionsnedsättning?

Under den här dagen får du hjälp och stöd att underlätta åldrandet för de här personerna. Vi går igenom demensbegreppet och demenssjukdomar samt det normala åldrandet. Vi tar upp intellektuell funktionsnedsättning och demens samt DSD – downs syndrom demens och BPSD – Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens. För att kunna stödja och underlätta åldrandet för dessa personer behövs också kunskap kring bemötande och förhållningssätt. Därför går vi också igenom miljöns betydelse, kommunikation och samverkan med anhöriga och gode män.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.