×
 

12
oktober
  1. kl 13.00 - 16.00
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

Arbetsmiljö och stress

Stress är en naturlig reaktion på påfrestningar och utmaningar i livet, inklusive arbetsrelaterade faktorer. Kortvarig stress kan till och med vara positivt och fungera som en motivationsfaktor för att möta deadlines och prestera bättre. Men när stressen blir kronisk och när det saknas möjlighet till återhämtning, kan det leda till allvarliga hälsoproblem.

Det är viktigt att förstå att stressreaktionen är en adaptiv mekanism som har utvecklats för att hjälpa oss att hantera hotfulla situationer. Vid kortvarig stress aktiverar kroppen en "fight or flight" -respons, där hormoner som adrenalin och kortisol frigörs för att öka alertness och energi. Men om denna respons är aktiv över en längre tid kan den påverka kroppen negativt.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.