×
 

Öppen utbildning

Anhörigstöd

Under utbildningen Anhörigstöd får du en omfattande förståelse för de väsentliga färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna erbjuda betydelsefullt stöd och hjälp till anhöriga till de personer som vi vårdar och ger stöd åt. Denna kurs är utformad för att ge dig en djupgående överblick över anhörigstödets centrala roll och värde, samt rusta dig med praktiska och effektiva verktyg för att hantera de utmaningar som ofta kan uppstå i arbetet med anhöriga.

Längd: 1 dag

Pris: 3395:- /person. Moms tillkommer.