×
 

06
februari
  1. kl 09.30 - 16.30
Lägg till i kalender

Öppen utbildning

ADHD inom LSS

För personal inom LSS-verksamhet

ADHD innebär svårigheter med impulskontroll och uppmärksamhet. Ett behov av planering och anpassat bemötande är viktigt för att få vardagen att fungera. Graden av symptom kan variera och symptombilden hos flickor kan vara mindre tydlig. Samsjuklighet med ADHD är mycket vanligt vid autism och intellektuell funktionsnedsättning och medför stora kompetenskrav på omgivningen. I vissa situationer och miljöer kan svårigheterna märkas mer, det kan till exempel vara svårt för en person med diagnosen att koncentrera sig och behålla uppmärksamheten på det man ska göra om det är mycket människor, rörelse eller stökigt runt omkring.

ADHD är en komplex funktionsnedsättning som påverkar varje individ på olika sätt och det kan därför vara komplicerat att finna en väg att nå varje enskild individ på dess egna villkor.

Längd: 1 dag

Pris: 3195:- /person. Moms tillkommer.