×
 

Event hos KUI

   26
   september

   Flerspråkighet i förskolan

   Under utbildningen kommer ni att få praktiska tips på hur ni kan arbeta med att utveckla a...
   26
   september

   Sjuksköterskan som ledare, pedagog och handledare

   Du får både faktakunskaper och praktiska färdigheter i ledarskap, teamutveckling, probleml...
   27
   september

   Rättshaveristiskt beteende

   Hur möter vi personer som ofta känner sig felaktighet och orättvist behandlade?
   Sista ansökan Avesta 28 september 2023
   28
   september

   Sista ansökan till Komvux Avesta

   Sista ansökan till Komvux i Avesta stänger den 28 september 2023. Ansök till Underskötersk...
   28
   september

   Samtycke, sexualitet och relationer i förskolan

   Genom att samtala hjälper vi barnen att sätta och lyssna in gränser, bli mer medvetna om s...
   28
   september

   Kost och nutrition senare i livet

   I utbildningen ger vi dig kunskap om vilka parametrar vi behöver ta hänsyn till i mötet me...
   28
   september

   Våld i nära relationer

   Under utbildningen kommer du att uppmärksammas på tecken och signaler på våld i nära relat...
   28
   september

   Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

   En central del av utbildningen är att lära sig om olika typer av trauma och dess effekter ...
   Läs- och skrivsvårigheter
   28
   september

   Läs- och skrivsvårigheter

   Under kvällen kommer logoped Julia Andersson att prata kring dyslexi, läs -och skrivsvårig...
   Eskilstuna sista ansökan
   01
   oktober

   Sista ansökan till Komvux Eskilstuna

   Ansökan till komvux i Eskilstuna stänger. Ansök ti...
   Helsingborg sista ansökan
   01
   oktober

   Sista ansökan till Komvux Helsingborg

   Ansökan till komvux i Helsingborg stänger. Ansök t...
   Infomöte för tidigare Moaelever
   02
   oktober

   Infomöte för pågående Moaelever

   Här kan du som studerar vid Moaskolan och ska byta till KUI i oktober 2023 komma på ett infomöte om vad det innebär för dig som elev.
   03
   oktober

   Autism inom LSS

   Under utbildningen ger vi dig grundläggande kunskaper om autism och autismliknande tillstå...
   03
   oktober

   Selektiv mutism i skolan

   Selektiv mutism (SM) är en ångestdiagnos som drabbar ca 1 av 100 barn och hindrar barnet a...
   03
   oktober

   Samtycke, sexualitet och relationer i skolan

   Genom att bidra med sexualkunskap har vi som vuxna (både föräldrar och lärare) möjlighet a...
   03
   oktober

   Social dokumentation för chefer inom LSS-verksamhet

   Denna utbildning ger dig som chef inom LSS-verksamhet kunskap om hur du kan organisera och...
   03
   oktober

   Autism inom förskolan

   Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse o...
   Utbildningsmässa på Verket i Östersund den 3 oktober 2023
   03
   oktober

   Utbildningsmässa på Verket i Östersund

   Låt dig bli inspirerad till studier för jobb eller karriärbyte. Ställ dina frågor direkt t...
   03
   oktober

   Taktil stimulering - Introduktion

   Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppe...
   05
   oktober

   Sårbehandling

   Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas.
   09
   oktober

   Fördjupade kunskaper om IF

   Fördjupade kunskaper om IF skall bidra till att personer i närmiljön har fördjupade kunska...
   Uppsala ansökan öppnar
   09
   oktober

   Ansökan till Komvux i Uppsala öppnar!

   Ansökan till komvux i Uppsala öppnar. Ansök till v...
   10
   oktober

   Äldre, alkohol och våld

   Agneta Björck kommer under förmiddagen att ge en bakgrund till alkohol och äldre utifrån u...
   10
   oktober

   Äldre, alkohol och våld

   Agneta Björck kommer under förmiddagen att ge en bakgrund till alkohol och äldre utifrån u...
   10
   oktober

   Lågaffektivt bemötande inom förskola

   En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn
   10
   oktober

   Ätstörningar inom skolan

   Utbildningen ger dig kunskap och kompetens så att du på allra bästa sätt kan bemöta de svå...
   10
   oktober

   Sexualitet, samtycke och relationer inom LSS

   Genom denna utbildning förvärvar deltagarna en fördjupad kunskap om sexualitet, samtycke o...
   11
   oktober

   Demensutbildning - grund

   Som personal måste man kunna se vad som inte syns och höra vad som inte sägs. Men man måst...
   11
   oktober

   Mål och uppföljning av biståndsbeslut och LSS-beslut

   Under utforskar vi olika typer av mål och hur individuella mål kan formuleras. Ett aktivt ...
   12
   oktober

   Barns inlärning och lärande

   Föreläsningen Barns inlärning och lärande kommer att ge dig insikt om hur den nya forsknin...
   12
   oktober

   ADHD i skolan

   Som personal inom skolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om v...
   12
   oktober

   Arbetsmiljö och stress

   Stress som har med jobbet att göra blir allt vanligare. Över hälften av de europeiska arbe...
   17
   oktober

   Självskade­beteende – Copingorienterat

   Under denna dag får du kunskap om hur självskadande beteende kan se ut, varför man skadar ...
   17
   oktober

   Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

   Undervisning i förskolan kan innefatta många olika aspekter och kan göras på många olika s...
   17
   oktober

   Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

   Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.
   Sökstuga hos KUI Eskilstuna 18 okt 2023
   18
   oktober

   Sökstuga hos KUI Eskilstuna

   Välkommen på sökstuga hos KUI Eskilstuna den 18 okt kl. 15-18. Anmäl dig för att få påminn...
   18
   oktober

   Tecken som stöd

   Utbildningen ger dig aktuell forskning och även möjlighet att prova på att använda tecken ...
   18
   oktober

   Tecken som stöd

   Utbildningen ger dig aktuell forskning och även möjlighet att prova på att använda tecken ...
   19
   oktober

   Ergonomi på förskolan

   Välkommen till en inspirerande föreläsning där teori varvas med praktiska moment som ger f...
   19
   oktober

   Social dokumentation för vård och omsorgspersonal

   Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållnings...
   19
   oktober

   Bemöta ätstörningar inom LSS

   Ätstörningar är potentiellt livshotande psykiska sjukdomar som kan innebära mångårigt lida...
   23
   oktober

   Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

   Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 är en fördjupning av steg 1. Under dagen varvas...
   23
   oktober

   Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen

   Under utbildningen får du som chef kunskap om hur du kan organisera och utveckla arbetet m...
   24
   oktober

   NPF och tydliggörande pedagogik | Fritidshem & sko...

   Under utbildningen lär vi oss om olika typer av funktionsnedsättningar och förmågor och hu...
   24
   oktober

   Emotionellt instabil personlighets­störning EIPS

   Du får under utbildningsdagen vetskap om hur du som personal kan upptäcka och känna igen s...
   24
   oktober

   Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

   Utbildningen ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och...
   24
   oktober

   Pedagogisk dokumentation

   Under kvällens föreläsning om pedagogisk dokumentation kommer ni att få konkreta förslag p...
   25
   oktober

   Språkutveckling och språkstimulering

   Hur utformar vi språkstödjande insatser och miljöer som möjliggör språkligt lärande och sa...
   25
   oktober

   Gruppledar­utbildning

   Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? I Gruppledarutbildning får du verk...
   26
   oktober

   Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

   Under utbildningen går vi igenom grunderna kring mat och kost för barn på förskolan.
   26
   oktober

   Smärta vid funktionsnedsättning

   Utbildningen ger dig ökad kunskap om smärta samt verktyg för att tolka och utvärdera smärt...
   Sökstuga hos KUI Eskilstuna 1 nov 2023
   01
   november

   Sökstuga hos KUI Eskilstuna

   Välkommen på sökstuga hos KUI Eskilstuna den 1 nov kl. 14-16. Anmäl dig för att få påminne...
   07
   november

   Utomhuspedagogik

   Utbildningen ger dig kunskaper kring utomhuspedagogik, kopplat till läroplanen. Du får ta ...
   07
   november

   Smärta hos äldre

   Ökade kunskaper om fysiologiska förändringar, kunskap för att utvärdera smärtan, behandlin...
   09
   november

   Att möta familjer med psykisk ohälsa

   Under utbildningen tittar vi på de gånger vi i arbetet kommer i kontakt med personer i bar...
   Uppsala sista ansökan
   10
   november

   Sista ansökan till Komvux Uppsala

   Ansökan till komvux i Uppsala stänger. Ansök till ...
   13
   november

   Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

   Hur hjälper man personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta ...
   14
   november

   ADHD i förskolan

   Utbildningen ger dig kunskaperna och kompetensen så att du på allra bästa sätt kan bemöta ...
   14
   november

   ADHD inom LSS

   Under utbildningen kommer du att få kunskap och förståelse för diagnosen och hur den påver...
   15
   november

   Högläsning i förskolan

   Högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för...
   16
   november

   Parkinsons sjukdom

   Under utbildningen kommer du att ges en förståelse för Parkinsons sjukdom och dess symtom....
   16
   november

   Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

   Under denna utbildning får du ökad kunskap om hur du som sjuksköterska kan göra bedömninga...
   22
   november

   Fotsår hos personer med diabetes

   Under utbildningen fotsår hos personer med diabetes kommer du att få kunskaper kring hur d...
   22
   november

   Psykisk ohälsa hos äldre

   Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba...
   Sökstuga hos KUI Eskilstuna 22 nov 2023
   22
   november

   Sökstuga hos KUI Eskilstuna

   Välkommen på sökstuga hos KUI Eskilstuna den 22 nov 2023 kl. 15-18. Anmäl dig för att få p...
   23
   november

   Språkutvecklande arbetssätt

   Under föreläsningen fördjupar vi oss i konkreta strategier för språkutveckling och språkst...
   30
   november

   MS (Multipel skleros)

   Multipel skleros – MS är en inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som uppkomm...
   30
   november

   Professionellt samarbete med vårdnadshavare

   Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och ...
   04
   december

   Mat och kost i förskolan | Fördjupning

   När barnen får lära sig om mat och när de får smaka och prova olika smaker och konsistense...
   Sökstuga hos KUI Eskilstuna 6 dec 2023
   06
   december

   Sökstuga hos KUI Eskilstuna

   Välkommen på sökstuga hos KUI Eskilstuna den 6 dec 2023 kl. 14-16. Anmäl dig för att få på...
   12
   december

   Social dokumentation på lätt svenska

   Målet med utbildningen är att deltagarna skall ha fått information kring varför, vad och h...
   Sökstuga hos KUI Eskilstuna 20 dec 2023
   20
   december

   Sökstuga hos KUI Eskilstuna

   Välkommen på sökstuga hos KUI Eskilstuna den 20 dec 2023 kl. 15-18. Anmäl dig för att få p...
   Studieuppehåll Stockholm
   25
   december

   Studieuppehåll Komvux i Stockholm

   Studieuppehåll för dig som studerar hos KUI Stockholm mellan 25 december 2023 till och med...