×
 

Event hos KUI

   Vårdhygien Ansökan stänger
   30
   januari

   Vårdhygien | Ansökan stänger

   Sista chansen att ansöka till vår YH-kurs Vårdhygien. Ansökan är öppen mellan 31 okt - 30 ...
   31
   januari

   Lågaffektivt bemötande i äldreomsorg

   Hur hjälper man personer att undvika att hamna i affekt och att på ett tryggt sätt bemöta ...
   Öppet hus | KUI Linköping 31 januari 2023
   31
   januari

   Öppet hus | Fristående komvuxkurser | KUI Linköping

   Få veta mer om våra fristående komvuxkurser i Linköping, träffa lärare, se runt i våra lokaler, få hjälp med a...
   Autism inom förskola
   31
   januari

   Autism inom förskolan

   Som personal inom förskolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse o...
   01
   februari

   Ansökan till YH-program öppnar

   Den 1 februari 2023 startar YH-säsongen och ansökan öppnar upp till våra YH-program med st...
   01
   februari

   Gruppledar­utbildning

   Vill du stärkas och utvecklas i rollen som gruppledare? I Gruppledarutbildning får du verk...
   ADHD i förskolan
   01
   februari

   ADHD i förskolan

   Utbildningen ger dig kunskaperna och kompetensen så att du på allra bästa sätt kan bemöta ...
   Språkutveckling och språkstimulering
   02
   februari

   Språkutveckling och språkstimulering

   Hur utformar vi språkstödjande insatser och miljöer som möjliggör språkligt lärande och sa...
   Emotionellt instabil personlighetsstörning
   02
   februari

   Emotionellt instabil personlighetsstörning

   Utbildningsdagen vänder sig till dig som i ditt arbete möter personer med emotionellt inst...
   02
   februari

   Samtycke, sexualitet och relationer i förskolan

   Genom att samtala hjälper vi barnen att sätta och lyssna in gränser, bli mer medvetna om s...
   Avesta ansökan öppnar 5 feb 2023
   05
   februari

   Ansökan till Komvux i Avesta öppnar!

   Ansökan till Komvux i Avesta öppnar 5 feb 2023. An...
   06
   februari

   Fördjupade kunskaper om IF

   Fördjupade kunskaper om IF skall bidra till att personer i närmiljön har fördjupade kunska...
   ADHD inom LSS
   06
   februari

   ADHD inom LSS

   Under utbildningen kommer du som arbetar inom LSS få kunskap och förståelse för diagnosen....
   Tydliggörande pedagogik och NPF för förskolan
   07
   februari

   Tydliggörande pedagogik och NPF i förskolan

   Tydliggörande pedagogik kan vara ett sätt för personal inom förskolan att få verktyg till ...
   Epilepsi
   07
   februari

   Epilepsi

   Under den här utbildningen får man aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för ...
   Öppet hus | KUI Linköping 8 februari 2023
   08
   februari

   Öppet hus | Fristående komvuxkurser | KUI Linköping

   Få veta mer om våra fristående komvuxkurser i Linköping, träffa lärare, se runt i våra lokaler, få hjälp med a...
   Autism, LSS och bemötandemodeller
   09
   februari

   Autism, LSS och bemötandemodeller

   Utbildningen ska bidra till att personer i närmiljön har den kunskap och kompetens som beh...
   09
   februari

   Samtycke, sexualitet och relationer i skolan

   Genom att bidra med sexualkunskap har vi som vuxna (både föräldrar och lärare) möjlighet a...
   Sista ansökan Linköping
   12
   februari

   Sista ansökan till Komvux Linköping

   Sista ansökan till Komvux i Linköping stänger den 12 februari 2023. Ansök till Undersköter...
   13
   februari

   Mat och kost i förskolan | Fördjupning

   När barnen får lära sig om mat och när de får smaka och prova olika smaker och konsistense...
   Eskilstuna ansökan öppnar
   13
   februari

   Ansökan till Komvux i Eskilstuna öppnar!

   Ansökan till komvux i Eskilstuna öppnar. Ansök til...
   15
   februari

   Omsorgsfullt lärande för de yngsta barnen

   Under föreläsningen kommer ni att få praktiska tips på hur ni kan arbeta på er förskola....
   15
   februari

   Konsten att skapa arbetsglädje

   Under utbildningen arbetar vi konkret med vad du som chef konkret kan göra för att öka arb...
   16
   februari

   Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

   Denna utbildning ger dig kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållnings...
   Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter
   16
   februari

   Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter

   Under kvällen kommer logoped Julia Andersson att prata kring dyslexi, läs -och skrivsvårig...
   Sårbehandling
   20
   februari

   Sårbehandling

   Med rätt kunskaper kan sårläkningen främjas och vissa sår helt undvikas.
   21
   februari

   Psykiatriska diagnoser

   Utbildningen ger dig ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär att leva med dem ...
   22
   februari

   Pedagogisk dokumentation

   Under kvällens föreläsning om pedagogisk dokumentation kommer ni att få konkreta förslag p...
   22
   februari

   Psykisk ohälsa hos äldre

   Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba...
   Barns inlärning och lärande
   23
   februari

   Barns inlärning och lärande

   Föreläsningen Barns inlärning och lärande kommer att ge dig insikt om hur den nya forsknin...
   Arbetsmiljö och stress
   23
   februari

   Arbetsmiljö och stress

   Arbetsmiljö och stress är två ord som ofta kopplas samman - tyvärr! När stress blir långva...
   Stockholm ansökan öppnar 3 mars 2023
   03
   mars

   Ansökan till Komvux i Stockholm öppnar!

   Ansökan till Komvux i Stockholm öppnar 3 mars 2023...
   Tecken som stöd
   06
   mars

   Tecken som stöd

   Utbildningen ger dig aktuell forskning och även möjlighet att prova på att använda tecken ...
   Att skapa en stressfri och känslosmart förskola
   07
   mars

   Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

   Kunskap och redskap för att skapa det lugn och den trygghet som är en förutsättning för lä...
   07
   mars

   Kontakt­mannaskap

   Denna utbildningsdag syftar till att ge dig som deltagare verktyg för en fungerande modell...
   Taktil Stimulering – introduktion
   09
   mars

   Taktil stimulering - Introduktion

   Taktil Stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppe...
   Sista ansökan Avesta 9 mars 2023
   09
   mars

   Sista ansökan till Komvux Avesta

   Sista ansökan till Komvux i Avesta stänger den 9 mars 2023. Ansök till Undersköterska elle...
   Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning
   13
   mars

   Att åldras med intellektuell funktions­nedsättning

   Hjälp och stöd att underlätta åldrandet för de här personerna. Vi går igenom demensbegrepp...
   15
   mars

   Motiverande samtal

   MI stimulerar till att individen själv får möjlighet att hitta och fundera över olika lösn...
   Professionellt samarbete med vårdnadshavare
   15
   mars

   Professionellt samarbete med vårdnadshavare

   Det åligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till vårdnadshavare och ...
   Eskilstuna sista ansökan
   19
   mars

   Sista ansökan till Komvux Eskilstuna

   Ansökan till komvux i Eskilstuna stänger. Ansök ti...
   20
   mars

   Kost och nutrition senare i livet

   Kunskap om vilka parametrar vi behöver ta hänsyn till i mötet med den äldre människan för ...
   20
   mars

   NPF och tydliggörande pedagogik | Fritidshem & sko...

   Under utbildningen lär vi oss om olika typer av funktionsnedsättningar och förmågor och hu...
   20
   mars

   Lågaffektivt bemötande inom LSS

   Kunskap och kompetens för att förebygga och minska utmanande beteende
   21
   mars

   Lågaffektivt bemötande inom förskola

   En föreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn
   Bemötande anhöriga
   21
   mars

   Bemötande anhöriga

   Bemötande anhöriga är en utbildning där du som personal får verktyg för att arbeta aktivt,...
   23
   mars

   Fritidshemmets uppdrag

   Utbildningen ger dig möjlighet att reflektera över hur du kan förstå begreppet undervisnin...
   Sjuksköterskans kliniska bedömning-steg-2
   23
   mars

   Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

   Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i patofysiologi, medicinsk behandling m.m.
   Arbetsledning inom LSS
   27
   mars

   Arbetsledning inom LSS

   Utbildningen Arbetsledning inom LSS ger dig som ledare konkreta verktyg utifrån Socialstyr...
   28
   mars

   Palliativ vård – Livets slutskede

   Fördjupande kunskaper om att ge vård till personer med obotlig/livshotande sjukdom och spe...
   Små barn – Stora rädslor
   29
   mars

   Små barn - Stora rädslor

   Vill du få tillgång till konkreta redskap för att stärka barns motståndskraft? I så fall ä...
   Samsjuklighet
   30
   mars

   Samsjuklighet

   Samsjuklighet innebär att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, i detta fall mis...
   Att möta familjer med psykisk ohälsa
   30
   mars

   Att möta familjer med psykisk ohälsa

   Hur kan du känna igen psykisk ohälsa i barnens närhet och hur ska vi bemöta och hantera de...
   Sista ansökan Stockholm
   02
   april

   Sista ansökan till Komvux Stockholm

   Sista ansökan till Komvux i Stockholm stänger den 2 april 2023. Ansök till Undersköterska ...
   Äldre, alkohol och våld
   05
   april

   Äldre, alkohol och våld

   Agneta Björck kommer under förmiddagen att ge en bakgrund till alkohol och äldre utifrån u...
   Digitalisering i förskolan
   12
   april

   Digitalisering i förskolan

   Under den interaktiva föreläsningen kommer du få ny kunskap om ämnet digitalisering, källt...
   Bara på lek är inte så bara
   13
   april

   Bara på lek är inte så bara

   Bara på lek är inte så bara tar upp hur vi underskattar lek och lekens betydelse, vilket m...
   Empowerment
   17
   april

   Empowerment

   Empowerment, eller egenmakt är en term som används för att beskriva eller avgöra en person...
   Sömn inom LSS
   17
   april

   Sömn inom LSS

   Vi går igenom förekommande problematik, hur det kan påverka sömnen och hur omvårdnadsåtgär...
   ADHD i skolan
   18
   april

   ADHD i skolan

   Som personal inom skolan är det viktigt att få ökade kunskaper och en ökad förståelse om v...
   Barn idag
   19
   april

   Barn idag

   Utbildningen Barn idag tar upp aktuell forskning kring hur vår nya levnadsstil påverkar os...
   Rikskonferens kvalitet inom äldreomsorg 2023
   20
   april

   Konferens äldreomsorg 2023

   Livskvalitet, delaktighet och kognitiv hälsa står i fokus. Delta den 20-21 april 2023. Bok...
   Psykisk ohälsa inom LSS
   24
   april

   Psykisk ohälsa inom LSS

   Denna utbildning ger dig kunskaper och ökad förståelse och hur man kan förhålla sig, stödj...
   Våld vid demenssjukdom
   25
   april

   Våld vid demenssjukdom

   Våld vid demenssjukdom är ett fenomen som studerats under flera år i många länder. Att kar...
   Språkutveckling och språkstimulering i skolan
   27
   april

   Språkutveckling och språkstimulering i skolan

   Utbildningen Språkutveckling och språkstimulering i skolan lär oss att språk och kommunika...
   Schizofreni
   04
   maj

   Schizofreni

   Schizofreni är en utbildningsdag med aktuell forskning och beskrivning av diagnosen, där f...
   Linköping ansökan öppnar
   08
   maj

   Ansökan till Komvux i Linköping öppnar!

   Ansökan till Komvux i Linköping öppnar 8 maj 2023....
   08
   maj

   Mat och kost i förskolan | Grundutbildning

   Under utbildningen går vi igenom grunderna kring mat och kost för barn på förskolan.
   08
   maj

   NPF och tydliggörande pedagogik | LSS-verksamhet

   Under utbildningen lär vi oss om olika typer av funktionsnedsättningar och förmågor och hu...
   Studieuppehåll Stockholm
   29
   maj

   Studieuppehåll Komvux i Stockholm

   Studieuppehåll för dig som studerar hos KUI Stockholm mellan 29 maj till och med 6 augusti...
   YH-kurser ansökan öppnar
   29
   maj

   Ansökan till korta YH-kurser öppnar

   Den 29 maj öppnar ansökan till våra korta YH-kurse...
   Undersköterskans kliniska bedömning steg 2
   30
   maj

   Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

   Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 är en fördjupning av steg 1. Under dagen varvas...
   Dialogisk högläsning och boken i fokus!
   31
   maj

   Dialogisk högläsning och boken i fokus!

   Högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter skapar förutsättningar för...
   Avesta ansökan öppnar 11 juni 2023
   11
   juni

   Ansökan till Komvux i Avesta öppnar!

   Ansökan till Komvux i Avesta öppnar 11 juni 2023. ...
   Sista ansökan Linköping
   18
   juni

   Sista ansökan till Komvux Linköping

   Sista ansökan till Komvux i Linköping stänger den 18 juni 2023. Ansök till Undersköterska ...
   Sista ansökan Avesta 6 augusti 2023
   06
   augusti

   Sista ansökan till Komvux Avesta

   Sista ansökan till Komvux i Avesta stänger den 6 augusti 2023. Ansök till Undersköterska e...
   Ansökan Borlänge 8 aug 2022
   08
   augusti

   Ansökan restplatser i Borlänge

   Den 8 augusti öppnar ansökan för restplatser till Undersköterska yrkesutbildning i Borläng...
   YH-kurser ansökan stänger
   14
   augusti

   Sista ansökan till YH-kurser

   Den 14 augusti stänger ansökan till våra korta YH-...
   Linköping ansökan öppnar
   21
   augusti

   Ansökan till Komvux i Linköping öppnar!

   Ansökan till Komvux i Linköping öppnar 21 aug 2023...
   Avesta ansökan öppnar 27 augusti 2023
   27
   augusti

   Ansökan till Komvux i Avesta öppnar!

   Ansökan till Komvux i Avesta öppnar 27 augusti 202...
   Sista ansökan Linköping
   10
   september

   Sista ansökan till Komvux Linköping

   Sista ansökan till Komvux i Linköping stänger den 10 september 2023. Ansök till Undersköte...
   Sista ansökan Avesta 28 september 2023
   28
   september

   Sista ansökan till Komvux Avesta

   Sista ansökan till Komvux i Avesta stänger den 28 september 2023. Ansök till Underskötersk...
   Studieuppehåll Stockholm
   25
   december

   Studieuppehåll Komvux i Stockholm

   Studieuppehåll för dig som studerar hos KUI Stockholm mellan 25 december 2023 till och med...