×
 

Beställ betyg

*Obligatoriska uppgifter

Välj kommun
Ange om kurser med betyg IG/F ska finnas på det beställda betygsutdraget

Beställ betyg

Betyg skickas inte ut automatiskt när man läser inom vuxenutbildningen, du behöver beställa dem. Betyg kan utfärdas tidigast 30 dagar efter kursslut. KUI utfärdar betyg för Stockholm, Håbo, Nacka och Värmdö för dig som har läst hos oss efter augusti 2016. För övriga kommuner kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun för betyg.