×
 

Hälsocoach

Vad är och gör en Hälsocoach?

Som hälsocoach hjälper personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper. Många Hälsocoacher startar egna företag. Privatpersoner vänder sig till en Hälsocoach. Men Hälsopedagogen får också uppdrag från större och mindre företag om hur man kan förbättra hälsan på jobbet och bland medarbetarna. Hälsocoacher kan även arbeta på träningsanläggningar, hälsocenter men också sjukhus och kommun.
Information ikon - dekorativt

Arbetsmöjligheter är i balans

Just nu är antal erbjudna jobb via Arbetsförmedlingen i balans med efterfrågan för detta yrke. Källa: Framtid.se

Att arbeta som Hälsocoach

En Hälsocoach arbetar med att främja en aktiv och hälsosam livsstil och arbetar med allt från kosthållning till att förbättra och motivera människors fysiska träning. Ett stort inslag i arbetet som Hälsocoach är att motivera och stödja människor i behov av att hitta motivation för att genomföra livsstilsändringar vilket ställer stora krav på dig som person att kunna kommunicera effektivt och lyssna på olika personers behov. Att coacha är inte detsamma som att ge råd. Ett coachande förhållningssätt bygger endast på metoder och teorier förankrade i forskning.

Som Hälsocoach ska man få en person att få insikt att själv och sina vanor och beteenden, för att se vilka resurser man har för att nå sina mål. Det finns en massa olika redskap/tekniker/verktyg/modeller för att coacha en klient till sina mål. Att vara coach innebär att man behärskar tekniker för att stötta individer i riktning mot uppsatta mål och att man förstår och kan förekomma förväntade hinder, att kunna läsa ut vilken fas processen är i och därmed vilket stöd som krävs.  Hälsocoaching handlar om att man blir coachad av en närings- och träningsspecialist för att optimera sin hälsa och må så bra som möjligt.

Exempel på arbetsuppgifter

En Hälsocoach stöder sina klienter i att ändra en livsstil eller en vana. En livsstilsförändring kan exempelvis vara att minska stress, sluta röka, prestera bättre på jobbet, gå ner i vikt, öka sin fysiska aktivitet eller ändra sina kostvanor. Arbetsuppgifter är bland annat

  • skräddaranpassa personliga hälsoanalyser
  • föra individuella samtal och konsultationer
  • utbilda, föreläsa och informera
  • göra en personlig handlingsplan med tips för ett sundare liv
  • panera, skapa och följa upp kostplaner och effektiva träningsupplägg

Hur blir jag Hälsocoach via KUI?

Du utbildar dig inom gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram med inriktning friskvård och hälsa. KUI erbjuder utbildningen Hälsocoach och personlig tränare i Stockholm.

Text hämtad från: https://www.utbildningssidan.se/eg/sok/halsocoach

Genomsnittlig lön

33.000

Hälsocoach har 33000 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 32700 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 35300 kronor. Källa: Yrkeskollen.se

Portfölj - Dekorativt

Konkurrens om arbete

På fem års sikt är prognosen fortsatt stor konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna. Arbetsmarknadsläget ser ungefär likadant ut i hela landet, men det finns flest jobbmöjligheter i de större städerna och regionerna. Källa: Framtid.se

Elever och lärare berättar

Lyssna till våra tidigare elever på Hälsocoach och personlig tränare yrkesutbildning. De berättar varför de trivdes på KUI och varför de rekommenderar vår utbildning.

Om utbildningen

Se film om vår yrkesutbildning. Ni får se utvalda moment som ingår i utbildningen och hur en vanlig dag kan se ut.

Vanliga frågor och svar

Ansökan till komvux

1

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med.

2

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

3

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

4

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Glad tjej med mobil i händerna

Nöjdhet

90% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI Komvux.
En grupp studenter framför laptop

Rekommendation

90% kan rekommendera KUI Komvux till andra.
Kvinnlig student framför laptop

Sysselsättningsgrad

90% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.