×
 

Vad är och gör en hälsocoach?

Som hälsocoach hjälper personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper.

En Hälsocoach arbetar med att främja en aktiv och hälsosam livsstil och arbetar med allt från kosthållning till att förbättra och motivera människors fysiska träning. Ett stort inslag i arbetet som Hälsocoach är att motivera och stödja människor i behov av att hitta motivation för att genomföra livsstilsändringar vilket ställer stora krav på dig som person att kunna kommunicera effektivt och lyssna på olika personers behov. Att coacha är inte detsamma som att ge råd. Ett coachande förhållningssätt bygger endast på metoder och teorier förankrade i forskning.

Som Hälsocoach ska man få en person att få insikt att själv och sina vanor och beteenden, för att se vilka resurser man har för att nå sina mål. Det finns en massa olika redskap/tekniker/verktyg/modeller för att coacha en klient till sina mål. Att vara coach innebär att man behärskar tekniker för att stötta individer i riktning mot uppsatta mål och att man förstår och kan förekomma förväntade hinder, att kunna läsa ut vilken fas processen är i och därmed vilket stöd som krävs.  Hälsocoaching handlar om att man blir coachad av en närings- och träningsspecialist för att optimera sin hälsa och må så bra som möjligt och det går inte att som Hälsocoach utan att samtidigt utvecklas som individ.

En Hälsocoach stöder sina klienter i att ändra en livsstil eller en vana. En livsstilsförändring kan exempelvis vara att minska stress, sluta röka, prestera bättre på jobbet, gå ner i vikt, öka sin fysiska aktivitet eller ändra sina kostvanor. Arbetsuppgifter är bland annat

  • skräddaranpassa personliga hälsoanalyser
  • föra individuella samtal och konsultationer
  • utbilda, föreläsa och informera
  • göra en personlig handlingsplan med tips för ett sundare liv
  • panera, skapa och följa upp kostplaner och effektiva träningsupplägg

Många Hälsocoacher startar egna företag. Privatpersoner vänder sig till en Hälsocoach. Men Hälsopedagogen får också uppdrag från större och mindre företag om hur man kan förbättra hälsan på jobbet och bland medarbetarna. Hälsocoacher kan även arbeta på träningsanläggningar, hälsocenter men också sjukhus och kommun.

Text hämtad från: https://www.utbildningssidan.se/eg/sok/halsocoach

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke råder konkurrens om jobben inom de närmaste åren.

Hur blir jag hälsocoach via KUI?

Du utbildar dig inom gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram med inriktning friskvård och hälsa. KUI erbjuder utbildningen Personlig tränare och hälsocoach i Stockholm. Läs mer om utbildningen här ››