×
 

Friskvårdskonsulent

Vad är och gör en Friskvårdskonsulent?

Som Friskvårdskonsulent stimulerar du människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplats. Friskvårdskonsulenter arbetar med själva genomförandet av friskvårdsaktiveter, både för grupper och enskilda individer. De kan även arbeta med att planera åtgärder för bättre hälsa på ett mer strategiskt sätt, men det är mindre vanligt.
Information ikon - dekorativt

Arbetsmöjligheter är i balans

Just nu är antal erbjudna jobb via Arbetsförmedlingen i balans med efterfrågan för detta yrke. Källa: Framtid.se

Att arbeta som Friskvårdskonsulent

Friskvårdskonsulenters uppgift är att stimulera människor till att välja en livsstil som håller dem friska och utvecklar deras hälsa. Arbetet kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag, eller att planera mer strategiska insatser för att öka hälsan. Det är vanligt att vara anställd på större företag eller i organisationer, inom företagshälsovården, eller att arbeta som egen företagare.

När friskvårdskonsulenter arbetar med anställda kartlägger de personens livsstil och skapa personliga hälsoprogram eller hälsoprofiler som används för att motivera personen till en mer hälsosam livsstil. I arbetet ingår till exempel att genomföra samtal med anställda kring olika faktorer som påverkar deras hälsa. Samtalen kompletteras ofta med till exempel mätning av vikt, blodtryck och konditionstester. När friskvårdskonsulenten bildat sig en god bild av personens hälsa och livsstil diskuterar man tillsammans behovet av livsstilsförändringar och ger praktiska råd och tips kring till exempel förändringar i kost, rökning, motionsvanor eller stresshantering.

Exempel på arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna kan det också ingå att leda olika motions- och friluftsaktiviteter som gymnastik eller vattengympa. Friskvårdskonsulenter kan också ge massage och leda utbildningar kring ämnen som stress, hur man minskar arbetets belastning olika delar av kroppen, kost, rökning eller hur man jobbar med att få ett ökat självförtroende. Friskvårdskonsulenter kan även arbeta som personliga tränare.

Hur blir jag friskvårdskonsulent via KUI?

Du utbildar dig inom gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram med inriktning friskvård och hälsa. KUI erbjuder utbildningen Personlig tränare och hälsocoach i Stockholm.

Text hämtad från: https://www.utbildningssidan.se/eg/sok/halsocoach


Genomsnittlig lön

33.000

Friskvårdskonsult har 33000 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 32700 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 35300 kronor. Källa: Yrkeskollen.se

Portfölj - Dekorativt

Balans på arbetsmarknaden

Just nu är antal erbjudna jobb via Arbetsförmedlingen i balans med efterfrågan för detta yrke. Källa: Framtid.se

Elever och lärare berättar

Lyssna till våra tidigare elever på Hälsocoach och personlig tränare yrkesutbildning. De berättar varför de trivdes på KUI och varför de rekommenderar vår utbildning.

Om utbildningen

Se film om vår yrkesutbildning. Ni får se utvalda moment som ingår i utbildningen och hur en vanlig dag kan se ut.

Vanliga frågor och svar

Ansökan till komvux

1

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med.

2

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

3

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

4

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Glad tjej med mobil i händerna

Nöjdhet

90% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI Komvux.
En grupp studenter framför laptop

Rekommendation

90% kan rekommendera KUI Komvux till andra.
Kvinnlig student framför laptop

Sysselsättningsgrad

90% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.