×
 

Vad är och gör en Friskvårdskonsulent?

Som Friskvårdskonsulent stimulerar människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplats.

Friskvårdskonsulenters uppgift är att stimulera människor till att välja en livsstil som håller dem friska och utvecklar deras hälsa. Arbetet kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag, eller att planera mer strategiska insatser för att öka hälsan. Det är vanligt att vara anställd på större företag eller i organisationer, inom företagshälsovården, eller att arbeta som egen företagare.

Friskvårdskonsulenter arbetar med själva genomförandet av friskvårdsaktiveter, både för grupper och enskilda individer. De kan även arbeta med att planera åtgärder för bättre hälsa på ett mer strategiskt sätt, men det är mindre vanligt.

När friskvårdskonsulenter arbetar med anställda kartlägger de personens livsstil och skapa personliga hälsoprogram eller hälsoprofiler som används för att motivera personen till en mer hälsosam livsstil. I arbetet ingår till exempel att genomföra samtal med anställda kring olika faktorer som påverkar deras hälsa. Samtalen kompletteras ofta med till exempel mätning av vikt, blodtryck och konditionstester. När friskvårdskonsulenten bildat sig en god bild av personens hälsa och livsstil diskuterar man tillsammans behovet av livsstilsförändringar och ger praktiska råd och tips kring till exempel förändringar i kost, rökning, motionsvanor eller stresshantering.

I arbetsuppgifterna kan det också ingå att leda olika motions- och friluftsaktiviteter som gymnastik eller vattengympa. Friskvårdskonsulenter kan också ge massage och leda utbildningar kring ämnen som stress, hur man minskar arbetets belastning olika delar av kroppen, kost, rökning eller hur man jobbar med att få ett ökat självförtroende. Friskvårdskonsulenter kan även arbeta som personliga tränare.

Text hämtad från: https://www.utbildningssidan.se/eg/sok/halsocoach

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke råder konkurrens om jobben inom de närmaste åren.

Hur blir jag friskvårdskonsulent via KUI?

Du utbildar dig inom gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram med inriktning friskvård och hälsa. KUI erbjuder utbildningen Personlig tränare och hälsocoach i Stockholm. Läs mer om utbildningen här ››