×
 

Vad är och vad gör en elevassistent?

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

Arbetsmarknaden

Det finns cirka 40 000 anställda elevassistenter i Sverige idag. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer finnas stora möjligheter till arbete som elevassistent under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha lätt att få jobb efter avslutad utbildning.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer vara ännu bättre jobbmöjligheter för elevassistenter. Det innebär att det kommer vara lätt att få en anställning efter avslutad utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingen, yrkesprognos 2022-01-18

Hur blir jag elevassistent?

För att arbeta som elevassistent utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”elevassistent”. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige.

Genomsnittlig månadslön

25500

Källa Lönesök, SCB

Hur många elevassistenter finns det idag?

40000

Källa Arbetsförmedlingen

Jobbmöjligheter

Arbetsförmedlingen bedömer att det finns stora möjligheter till arbete under 2022 och mycket stora möjligheter under de kommande fem åren.

Dubbelt så många elevassistenter i skolan

I lärarbristens spår anställer skolorna allt fler elevassistenter. På tio år har personalgruppen nästan fördubblats, visar KA:s granskning. Artikel Kommunalarbetaren 15 nov 2022 ››

Elever och lärare berättar om vår yrkesutbildning

Elevassistent Yrkesfilm
Arbetsförmedlingen

Nöjdhet

87% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI vuxenutbildning

Rekommendationsgrad

89% kan rekommendera KUI vuxenutbildning till andra.

Sysselsättningsgrad

87% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.