×
 

Elevassistent

Att arbeta som elevassistent

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsförmedlingen anser att yrket kommer att ha konkurrens de närmaste åren, men alltfler tjänster tillsätts i skolorna och yrket kommer troligtvis att växa de närmsta åren.
Information ikon - dekorativt

Möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer finnas möjligheter till arbete de närmaste åren.

Vad gör en elevassistent?

Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och ger mycket till den som vill arbeta med barn. Men jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Assistent till elever med funktionsnedsättning

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren.

Dubbelt så många elevassistenter i skolan

I lärarbristens spår anställer skolorna allt fler elevassistenter. På tio år har personalgruppen nästan fördubblats, visar KA:s granskning. Artikel Kommunalarbetaren 15 nov 2022 ››

Hur blir jag elevassistent?

För att arbeta som elevassistent utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”elevassistent”. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige. KUI erbjuder utbildningen Barnskötare Elevassistent i många olika kommuner i Sverige. Hitta din hemkommun här för att se om du kan ansöka till utbildningen.

Var kan jag arbeta?

Som barnskötare kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter.

Genomsnittlig lön

24.700

Genomsnittlig månadslön för elevassistent. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, hämtad 2023-02-10

Hur många finns det?

37.000

Det finns cirka 37000 yrkesverksamma elevassistenter i Sverige, varav cirka 62 procent är kvinnor och 38 procent är män. Källa: Arbetsförmedlingen

Möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara en del konkurrens om jobben för elevassistenter under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha medelstora möjligheter till arbete. Även på 5 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för elevassistenter kommer vara medelstora. Det vi dock ser är att antalet elevassistenter har ökat i skolorna och enligt undersökningar kommer det, i brist på lärare, anställas fler elevassistenter för att fylla gapet. Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknaden för elevassistenter är ganska tuff över hela landet. Antalet elevassistenter som arbetar ute på skolorna är beroende av hur mycket varje kommun och varje enskild rektor väljer att satsa på elevstöd i skolan. Kunskaper om att arbeta med elever som behöver särskilt stöd ökar chansen till jobb. Källa: Framtid.se

Se film om vår yrkesutbildning

Lyssna till elever och lärare som berättar om barnskötare elevassistent yrkesutbildning hos KUI. Vad tyckte om du om med utbildningen? Vad gjorde du innan och vad kan du göra efter utbildningen? Lyssna och inspireras så kanske du också vågar förändra din framtid!

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Här berättar Mathilda vad en elevassistent gör i skolan under vanlig dag. Vi får se hur hon arbetar tillsammans med en av hennes elever i samarbete med lärare och rektorer.

Vanliga frågor och svar

Ansökan till komvux

1

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med.

2

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

3

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

4

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Glad tjej med mobil i händerna

Nöjdhet

90% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI Komvux.
En grupp studenter framför laptop

Rekommendation

90% kan rekommendera KUI Komvux till andra.
Kvinnlig student framför laptop

Sysselsättningsgrad

90% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.