×
 

Barnskötare

Att arbeta som barnskötare

Yrket barnskötare är till för dig som älskar att arbeta med barn och vill vara med och forma deras utveckling och framtid. Det är ett viktigt, roligt och omväxlande yrke där fler behövs. Framtidsutsikterna för att få jobb inom området är goda, därav är chanserna att få en anställning efter avslutad utbildning stor. Som barnskötare kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter.
Information ikon - dekorativt

Stora möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att finnas mycket stora möjligheter till arbete det närmaste åren.

Vad gör en barnskötare?

I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

Hur ser arbetsuppgifterna ut?

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.

Du blir viktig för både barnen och föräldrarna

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar man då med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Hur blir jag barnskötare?

För att arbeta som barnskötare utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”Barnskötare”. KUI erbjuder utbildningen Barnskötare Elevassistent i många olika kommuner i Sverige. Hitta din hemkommun här för att se om du kan ansöka till utbildningen.

Var kan jag arbeta?

Som barnskötare kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter.

Genomsnittlig lön

25.300

Genomsnittlig månadslön för barnskötare. Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, hämtad 2023-02-10

Hur många finns det?

86.800

Det finns cirka 86800 yrkesverksamma barnskötare i Sverige, varav cirka 91 procent är kvinnor och 9 procent är män. Källa: Arbetsförmedlingen

Stora möjligheter till arbete

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för barnskötare under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. På 5 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för barnskötare kommer vara små till medelstora. Källa: Arbetsförmedlingen

Barnskötarnas arbetsmarknad är svår att förutsäga eftersom barnkullarna förändras från år till år, men just nu bedöms arbetsmarknaden som mycket god. Källa: Framtid.se

Se film om vår yrkesutbildning

Lyssna till elever och lärare som berättar om barnskötare elevassistent yrkesutbildning hos KUI. Vad tyckte om du om med utbildningen? Vad gjorde du innan och vad kan du göra efter utbildningen? Lyssna och inspireras så kanske du också vågar förändra din framtid!

Yrkesfilm från arbetsförmedlingen

Här berättar Roger om vad du gör som barnskötare på en förskola. Han pratar om vilken ålder som just han arbetar inom och hur arbetsuppgifter går till på en vanlig dag.

Vanliga frågor och svar

Ansökan till komvux

1

Gör ansökan hos din kommun

Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan. Här hittar du länkar till alla kommuner som vi har avtal med.

2

Välj utbildning eller kurser

I kommunens kursutbud väljer du den yrkesutbildning eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

3

Ladda upp betyg/intyg

Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan scanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

4

Följ din ansökan

Du kan följa statusen på din ansökan genom att logga in på kommunens ansökningswebb. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Glad tjej med mobil i händerna

Nöjdhet

90% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI Komvux.
En grupp studenter framför laptop

Rekommendation

90% kan rekommendera KUI Komvux till andra.
Kvinnlig student framför laptop

Sysselsättningsgrad

90% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.