×
 

Vad är och vad gör en barnskötare?

Yrket barnskötare är till för dig som älskar att arbeta med barn och vill vara med och forma deras utveckling och framtid. Det är ett viktigt, roligt och omväxlande yrke där fler behövs. Framtidsutsikterna för att få jobb inom området är goda, därav är chanserna att få en anställning efter avslutad utbildning stor.

Med barnskötare som yrke kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.

Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Som barnskötare kan man också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar man då med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för barnskötare under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

Källa: Arbetsförmedlingen, yrkesprognoser 2022-11-02

Hur blir jag barnskötare?

För att arbeta som barnskötare utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”Barnskötare”. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige.

Genomsnittlig månadslön

24700

Källa Lönesök, SCB

Hur många barnskötare finns det idag?

86800

Källa Arbetsförmedlingen

Stora möjligheter till arbete år 2022

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben för barnskötare under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. Källa: Arbetsförmedlingen, 2022-11-02

Elever och lärare berättar om vår yrkesutbildning

Barnskötare Yrkesfilm
Arbetsförmedlingen

Nöjdhet

87% är i sin helhet nöjda med sina studier hos KUI vuxenutbildning

Rekommendationsgrad

89% kan rekommendera KUI vuxenutbildning till andra.

Sysselsättningsgrad

87% är i sysselsättning (arbete, vidare studier, annat) 3-6 månader efter avslutade studier.