×
 

Vad är och vad gör en barnskötare?

Med barnskötare som yrke kan du arbeta på förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt är behjälplig vid måltider och sovstunder.

Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska planeringen. Dokumentation samt planering av olika inom- och utomhusaktiviteter är viktiga delar av arbetet. Utgångspunkten för förskolans planering är läroplanen för förskolan.

Barnskötaren utgår från barnens intressen när de planerar förskolans verksamhet och aktiviteter. Utifrån barnens intresseområden tar förskolans veckoplanering form. Man arbetar mycket med exempelvis böcker, djur, natur och skapande.

På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Man kan också arbeta med att uppmuntra till läsning genom att ha sagostunder eller utforska biblioteket.

Även omsorg är en del av arbetet. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Barnskötare arbetar på förskolor, skolor,  fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter. Man kan också arbeta i sitt eget hem. Då kallas verksamheten familjedaghem och personalen kallas dagbarnvårdare. Ofta samarbetar man då med andra dagbarnvårdare i sitt bostadsområde.

Arbetsmarknaden

Inom detta yrke är det lätt att få jobb i Sverige inom de närmaste åren. Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka vilket leder till ett växande behov av personal inom yrket. Därtill medför bristen på förskollärare att det efterfrågas fler barnskötare de kommande åren. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för barnskötare. *Källa: Yrkesregistret 2017, SCB. Prognosen uppdaterad: 2020-02-19

Hur blir jag barnskötare?

För att arbeta som barnskötare utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram med inriktning ”Barnskötare”. KUI erbjuder inriktningen på många platser i Sverige. Hitta din utbildning här ››

Lön med barnskötare som yrke

Medellön: 24 300 kr

Källa: Lönesök, SCB

Elever och lärare berättar om vår yrkesutbildning

Barnskötare Yrkesfilm