×
 

Vad är och vad gör en aktivitetsledare?

Som aktivitetsledare arbetar du med barn före och/eller efter skoltid. Arbetet innebär att barnen får möjlighet att träna de kunskaper som de får under skoltid.

Du ingår du i ett arbetslag på ett fritidshem och hjälper till med vissa arbetsuppgifter inom den pedagogiska verksamheten. Du uppmuntrar och inspirerar barn och unga att delta i verksamhetens olika aktiviteter och arrangemang. Ofta arbetar du på fritidsgårdar, skolor eller fritidshem.

Aktivitetsledare utför liknande arbetsuppgifter som en fritidsledare men har inte relevant utbildning som yrket fritidsledare

Aktivitetsledare är ett samlingsnamn för ett antal olika yrken, exempelvis finns det aktivitetsledare inom naturguidning / naturvägledning, inom äldreomsorg och inom olika ungdomsverksamheter.

Arbetsmarknaden

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att barnskötare kommer ha goda möjligheter till arbete. Detta beror bland annat på att antalet barn i förskoleålder har ökat samt att barnskötare anställs för att stödja den stora bristen på förskollärare. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda både på ett och fem års sikt för barnskötare. *Källa: Yrkesregistret 2016, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Hur blir jag aktivitetsledare?

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete med
att biträda arbetslaget i väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom
fritidshemmens pedagogiska verksamhet. För att arbeta som aktivitetsledare på fritidshem utbildar du dig inom gymnasieskolan på Barn- och fritidsprogram. Hitta din utbildning här ››

Lön barnskötare

Medellön: 26 400 kr

Källa: *En sammanvägning av olika källor, bl a SCB

Vilka yrkesutbildningar har vi inom Barn och fritid?

Aktivitetsledare fritidshem

Aktivitetsledare fritidshem

Efter utbildningen kan du arbeta som aktivitetsledare inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 500

Längd 20 veckor

Barnskötare Elevassistent

Barnskötare Elevassistent

Om pedagogik, lärande och kommunikation. Efter utbildningen kan du direkt börja arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1300, 1650, 1450, 1560, 1400

Längd Individuell (max 1,5 år), 82 veckor (1,5 år), 65 veckor (1,5 år), ca 65 veckor (1,5 år), ca 78 veckor, Ca 50-65 veckor, ca 60 veckor, 70 veckor, 65 veckor, 50-65 veckor, 78 veckor, ca 50 veckor, ca 65 veckor, ca 75 veckor

Barnskötare Elevassistent Kombo

Barnskötare Elevassistent Kombo

Kombinera yrkesutbildning med svenska på grundläggande nivå.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1950

Längd 90 veckor

Barnskötare Elevassistent Lärling

Barnskötare Elevassistent Lärling

En utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1000, 1300, 1350

Längd 50 veckor, 65 veckor, 1,5 år

Barnskötare Elevassistent SVA-grund

Barnskötare Elevassistent SVA-grund

Du kombinerar yrkeskurser med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 2200, 1300-1800

Längd 60 veckor, ca 55 veckor

Barnskötare Validering

Barnskötare Validering

För dig som har yrkeserfarenhet inom pedagogisk verksamhet men saknar betyg.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1300

Längd 65 veckor

Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare

Barnskötare, Elevassistent, Aktivitetsledare

En utbildning för dig som är intresserad av pedagogik, kommunikation och lärande. Ansökan via Avesta kommun. Löpande starter.

Utbildningstyp Komvux Yrkesutbildning

Poäng 1650